Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TỪ 13/12/2021 ĐẾN 19/12/2021

LỊCH HỌC TỪ 13/12/2021 ĐẾN 19/12/2021

Ngày đăng: 15/12/2021 (Lượt xem: 256)

LỊCH HỌC TỪ 13/12/2021 ĐẾN 19/12/2021

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

BUỔI

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

 

 

THỨ 2 13/12/2021 14h30 - 15h30

CN115 (HV Mộc Miên)

 

 

GV Phạm Luân

 

 

NGHỈ

 

 

THỨ 2 13/12/2021 18h00 - 21h00

MC186

2

Tiếng nói 1

MC Thế Hoàng

Việt Chinh

P4 + Zoom

 

OK

 

THỨ 2 13/12/2021 20h00 - 21h00

CN111 (HV Quang Huy)

9

THB9

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1 online

OK

 

THỨ 3    14/12/2021    9h00 - 10h00

CN114 (HV Lâm Anh)

3

THB3

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 3    14/12/2021    16h00 - 17h00

CN107 (HV Quang Minh)

13

THB13

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 3    14/12/2021     18h30 - 21h00

MC184

THÔNG BÁO KẾT THÚC KHÓA HỌC

 

THỨ 3    14/12/2021     18h30 - 21h00

CN117 (HV Phúc Khang)

3

THB3

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 3    14/12/2021     19h30 - 22h00

GVCN chuyên sâu K18

4

THB4

MC Thanh Mai

Huyền

Zoom

 

OK

 

THỨ 4    15/12/2021    10h00 - 11h00

CN93                 (HV Thành Nam)

8

THB8

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 4 15/12/2021 20h00 - 21h00

CN111 (HV Quang Huy)

10

THB10

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1 online

OK

 

THỨ 4 15/12/2021 18h00 - 21h00

MC186

3

Tiếng nói 2

MC Lan Hương

Việt Chinh

P4 + Zoom

 

OK

 

THỨ 4 15/12/2021 14h30 - 15h30

CN115 (HV Mộc Miên)

 

 

GV Phạm Luân

 

 

NGHỈ

 

 

THỨ 5    16/12/2021    09h00 - 10h00

CN114 (HV Lâm Anh)

4

THB4

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 5    16/12/2021    16h00 - 17h00

CN107 (HV Quang Minh)

14

THB14

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 5    16/12/2021    18h00 - 19h00

CN116 (HV Nhật Quang)

3

THB3

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 6    17/12/2021     10h00 - 11h00

CN93                 (HV Thành Nam)

9

THB9

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 6 17/12/2021    19h30 - 22h00

GVCN chuyên sâu K18

5

THB5

MC Thanh Mai

Huyền

Zoom

 

OK

 

THỨ 6 17/12/2021    15h00 - 16h00

CN117 (HV Phúc Khang)

4

THB4

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 7 18/12/2021    9h00 - 10h00

CN113 (HV Tuấn Kiệt)

15

THB15

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 7 18/12/2021    10h30 - 11h30

CN116 (HV Nhật Quang)

4

THB4

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 7 18/12/2021    10h30 - 11h30

CN108 (HV Tuệ Minh)

19

THB19

GV Đậu Lan

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 7 18/12/2021    14h00 - 16h30

MC N311         (6 - 9T)

6

Xây dựng kịch bản 2

MC Hạnh Chi

Khuê

Zoom

 

OK

 

CHỦ NHẬT   19/12/2021    8h30 - 11h30

MC185

6

Biên tập nội dung 1

BTV Bảo An

Luân

P4 + Zoom

 

OK

 

CHỦ NHẬT   19/12/2021    9h00 - 10h00

CN113 (HV Tuấn Kiệt)

14

THB14

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

CHỦ NHẬT   19/12/2021    8h00 - 9h00

CN109 (HV Tuệ Minh)

20

THB20

ThS Đậu Lan

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

CHỦ NHẬT   19/12/2021    9h00 - 11h30

Kỹ năng giọng đọc chuyên sâu K2

5

THB5

MC Thanh Mai

Huyền

Zoom

 

OK

 

CHỦ NHẬT   09/12/2021    14h00 - 16h30

MC N311         (6 - 9T)

7

Kỹ năng tự lập và chăm sóc bản thân

ThS Thái Hoa

Huế

Zoom

 

OK

 

CHỦ NHẬT       9H00 - 11h30

N308 Sơn Tây

 

 

 

 

 

NGHỈ

 

 

CHỦ NHẬT   19/12/2021    19h30 - 22h00

GVCN cơ bản K17

THÔNG BÁO KẾT THÚC KHÓA HỌC

 

CHỦ NHẬT   19/12/2021    19h30 - 22h00

GVCN chuyên sâu K18

6

THB6

MC Thanh Mai

Huyền

Zoom

 

OK