Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TỪ 06/12/2021 ĐẾN 12/12/2021

LỊCH HỌC TỪ 06/12/2021 ĐẾN 12/12/2021

Ngày đăng: 08/12/2021 (Lượt xem: 311)

LỊCH HỌC TỪ 06/12/2021 ĐẾN 12/12/2021

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

BUỔI

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

 

 

THỨ 2      8h30 - 9h30

CN103                 (HV Dương Văn Hải)

10

 

GV Phạm Luân

 

 

NGHỈ

 

 

THỨ 2 06/12/2021 14h30 - 15h30

CN115 (HV Mộc Miên)

2

THB2

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 2 06/12/2021 20h00 - 21h00

CN111 (HV Quang Huy)

8

THB8

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1 online

OK

 

THỨ 3    07/12/2021    9h00 - 10h00

CN114 (HV Lâm Anh)

1

THB1

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 3    07/12/2021    16h00 - 17h00

CN107 (HV Quang Minh)

12

THB12

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 3    07/12/2021     18h30 - 21h00

MC184

9

Talk show

MC Lê Anh

Huyền

P4 + Zoom

 

OK

 

THỨ 3    07/12/2021     18h30 - 21h00

CN117 (HV Phúc Khang)

1

THB1

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 4        15h00 - 16h00

CN92                 (HV Xuân Khôi)

 

 

GV Phạm Luân

 

 

Nghỉ

 

 

THỨ 4    08/12/2021    10h00 - 11h00

CN93                 (HV Thành Nam)

6

THB6

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 4 08/12/2021 20h00 - 21h00

CN111 (HV Quang Huy)

9

THB9

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1 online

OK

 

THỨ 4 08/12/2021 18h00 - 21h00

MC186

1

Nhập môn MC

MC Thanh Mai

Khuê

P4 + Zoom

 

OK

 

THỨ 5    09/12/2021    16h00 - 17h01

CN114 (HV Lâm Anh)

2

THB2

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 5    09/12/2021    16h00 - 17h00

CN107 (HV Quang Minh)

 

 

GV Phạm Luân

 

 

NGHỈ

 

 

THỨ 5    09/12/2021    18h00 - 19h00

CN116 (HV Nhật Quang)

1

THB1

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 5    09/12/2021     18h00 - 21h00

MC184

10

Xử lý tình huống

Chuyên gia Huệ Đan

Việt Chinh

P4 + Zoom

 

OK

 

THỨ 6    10/12/2021     10h00 - 11h00

CN93                 (HV Thành Nam)

7

THB7

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 6   15h00 - 16h00

CN92                 (HV Xuân Khôi)

 

 

GV Phạm Luân

 

 

Nghỉ

 

 

THỨ 6      8h30 - 9h30

CN103                 (HV Dương Văn Hải)

10

 

GV Phạm Luân

 

Zoom

Nghỉ

 

 

THỨ 6 10/12/2021    19h30 - 22h00

GVCN chuyên sâu K18

 

 

 

 

 

NGHỈ

 

 

THỨ 6 10/12/2021    15h00 - 16h00

CN117 (HV Phúc Khang)

2

THB2

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 7 11/12/2021    9h00 - 10h00

CN113 (HV Tuấn Kiệt)

13

THB13

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 7 11/12/2021    10h30 - 11h30

CN116 (HV Nhật Quang)

2

THB2

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 7 11/12/2021    10h30 - 11h30

CN108 (HV Tuệ Minh)

18

THB18

GV Đậu Lan

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 7 11/12/2021    14h00 - 16h30

MC N311         (6 - 9T)

4

Tiếng nói 3

MC Hoàng Linh

Luân

Zoom

 

OK

 

CHỦ NHẬT   12/12/2021    8h30 - 11h30

MC185

5

Diễn xuất

Đạo diễn Trần Hoàng

Nguyễn Huyền

P4 + Zoom

 

OK

 

CHỦ NHẬT   12/12/2021    9h00 - 10h00

CN113 (HV Tuấn Kiệt)

14

THB14

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

CHỦ NHẬT   12/12/2021    8h00 - 9h00

CN109 (HV Tuệ Minh)

19

THB19

ThS Đậu Lan

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

CHỦ NHẬT   12/12/2021    9h00 - 11h30

Kỹ năng giọng đọc chuyên sâu K2

4

THB4

MC Thanh Mai

Khuê

Zoom

 

OK

 

CHỦ NHẬT   05/12/2021    14h00 - 16h30

MC N311         (6 - 9T)

5

Xây dựng kịch bản 1

BTV An Ngọc

Khuê

Zoom

 

OK

 

CHỦ NHẬT       9h00 - 10h00

CN92                 (HV Xuân Khôi)

 

 

GV Phạm Luân

 

 

NGHỈ

 

 

CHỦ NHẬT       9H00 - 11h30

N308 Sơn Tây

 

 

 

 

 

NGHỈ

 

 

CHỦ NHẬT   12/12/2021    19h30 - 22h00

GVCN cơ bản K17

10

THB10

ThS Thái Hoa

Khuê

Zoom

 

OK

 

CHỦ NHẬT   12/12/2021    19h30 - 22h00

GVCN chuyên sâu K18

3

THB3

MC Thanh Mai

Huyền

Zoom

 

OK