Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TỪ 29/11/2021 ĐẾN 05/12/2021

LỊCH HỌC TỪ 29/11/2021 ĐẾN 05/12/2021

Ngày đăng: 06/12/2021 (Lượt xem: 308)

LỊCH HỌC TỪ 29/11/2021 ĐẾN 05/12/2021

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

BUỔI

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

 

 

THỨ 2      8h30 - 9h30

CN103                 (HV Dương Văn Hải)

10

 

GV Phạm Luân

 

 

NGHỈ

 

 

THỨ 3    30/11/2021    14h30 - 15h30

CN110 (HV Khánh Hưng)

8

THB8

GV Phạm Luân

 

 

 

OK

 

THỨ 3    30/11/2021    16h00 - 17h00

CN107 (HV Quang Minh)

10

 

 

 

 

NGHỈ

 

 

THỨ 3    30/11/2021     18h00 - 21h00

MC184

7

Kỹ năng DCT

MC Lan Hương

Thùy Dương

P4 + Zoom

 

OK

 

THỨ 4        15h00 - 16h00

CN92                 (HV Xuân Khôi)

 

 

GV Phạm Luân

 

 

Nghỉ

 

 

THỨ 4    01/12/2021    10h00 - 11h00

CN93                 (HV Thành Nam)

5

 

 

 

 

NGHỈ

 

 

THỨ 5    02/12/2021    16h00 - 17h00

CN107 (HV Quang Minh)

10

THB10

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 5    02/12/2021     18h00 - 21h00

MC184

8

Hướng dẫn NDGH

MC Thùy Dương

Việt Chinh

P4 + Zoom

 

OK

 

THỨ 6    03/12/2021     10h00 - 11h00

CN93                 (HV Thành Nam)

5

THB5

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 6 - 03/12/2021  15h00 - 16h00

CN92                 (HV Xuân Khôi)

 

 

GV Phạm Luân

 

 

Nghỉ

 

 

THỨ 6    03/12/2021    8h30 - 9h30

CN103                 (HV Dương Văn Hải)

10

 

GV Phạm Luân

 

Zoom

Nghỉ

 

 

THỨ 7 04/12/2021    10h30 - 11h30

CN108 (HV Tuệ Minh)

16

THB16

GV Đậu Lan

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 7 04/12/2021    14h00 - 16h30

MC N311         (6 - 9T)

2

Tiếng nói 1

MC Ngân Hà

Huyền

Zoom

 

OK

 

THỨ 7 04/12/2021    19h30 - 22h00

GVCN cơ bản K17

8

THB8

ThS Thái Hoa

Khuê

Zoom

 

OK

 

THỨ 7 04/12/2021    19h30 - 22h00

GVCN chuyên sâu K18

1

THB1

MC Thanh Mai

Huyền

Zoom

 

OK

 

CHỦ NHẬT   05/12/2021    8h30 - 11h30

MC185

4

BTND 1

BTV Quốc Anh

Nguyễn Huyền

P4 + Zoom

 

OK

 

CHỦ NHẬT   05/12/2021    8h00 - 9h00

CN109 (HV Tuệ Minh)

17

THB17

ThS Đậu Lan

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

CHỦ NHẬT   05/12/2021    14h00 - 16h30

MC N311         (6 - 9T)

3

Tiếng nói 2

MC Hạnh Chi

Huế

Zoom

 

OK

 

CHỦ NHẬT       9h00 - 10h00

CN92                 (HV Xuân Khôi)

 

 

GV Phạm Luân

 

 

NGHỈ

 

 

CHỦ NHẬT       9H00 - 11h30

N308 Sơn Tây

 

 

 

 

 

NGHỈ

 

 

CHỦ NHẬT   05/12/2021    19h30 - 22h00

GVCN cơ bản K17

9

THB9

ThS Thái Hoa

Khuê

Zoom

 

OK

 

CHỦ NHẬT   05/12/2021    9h00 - 11h30

Kỹ năng giọng đọc chuyên sâu K2

3

THB3

MC Thanh Mai

Huyền

Zoom

 

OK

 

CHỦ NHẬT   05/12/2021    19h30 - 22h00

GVCN chuyên sâu K18

2

THB2

MC Thanh Mai

Huyền

Zoom

 

OK