Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TỪ 15/11/2021 ĐẾN 21/11/2021

LỊCH HỌC TỪ 15/11/2021 ĐẾN 21/11/2021

Ngày đăng: 16/11/2021 (Lượt xem: 282)

LỊCH HỌC TỪ 15/11/2021 ĐẾN 21/11/2021

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

BUỔI

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

 

 

THỨ 2   15/11/2021    8h30 - 9h30

CN103                 (HV Dương Văn Hải)

 

 

GV Phạm Luân

 

 

NGHỈ

 

 

THỨ 2   15/11/2021    19h00 - 22h00

MC 183

11

Talk Show

BTV Bảo An

Huế

Zoom

 

OK

 

THỨ 3    26/10/2021     17h30 - 18h30

CN89                 (HV Đức Huy)

 

 

 

 

 

Nghỉ

 

 

THỨ 3   26/10/2021     10h30 - 11h30

CN91                 (HV Viết Khoa)

 

 

 

 

 

Nghỉ

 

 

THỨ 3    16/11/2021    16h00 - 17h00

CN107 (HV Quang Minh)

8

THB8

GV Phạm Luân

 

 

 

OK

 

THỨ 3    16/11/2021     18h00 - 21h00

MC184

3

Tiếng nói 2

NSUT Phương Nga

Thùy Dương

P4 + Zoom

 

OK

 

THỨ 4    17/11/2021    15h00 - 16h00

CN92                 (HV Xuân Khôi)

 

 

GV Phạm Luân

 

 

Nghỉ

 

 

THỨ 4    17/11/2021    19h00 - 22h00

MC 183

12

HD NDGH

BTV An Ngọc

Huế

Zoom

 

OK

 

THỨ 4    17/11/2021    18h00 - 20h30

MC 178, MC 180, MC 181

 

Kỹ năng hoạt náo

MC Chu Quốc Anh

Việt Chinh

P3

 

OK

 

THỨ 5    28/10/2021    16h00 - 17h00

CN89                 (HV Đức Huy)

 

 

 

 

 

Nghỉ covid

 

 

THỨ 5    17/11/2021    16h00 - 17h00

CN107 (HV Quang Minh)

9

THB9

GV Phạm Luân

 

 

NGHỈ

 

 

THỨ 5    28/10/2021    10h30 - 11h30

CN91                 (HV Viết Khoa)

 

 

 

 

 

Nghỉ

 

 

THỨ 5    17/11/2021     18h00 - 21h00

MC184

4

Diễn xuất

Đạo diễn Trần Hoàng

Thùy Dương

P4 + Zoom

 

OK

 

THỨ 6    19/11/2021     10h00 - 11h00

CN93                 (HV Thành Nam)

6

THB6

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 6 - 29/10/2021  10h30 - 11h30

CN91                 (HV Viết Khoa)

 

 

 

 

 

Nghỉ

 

 

THỨ 6 - 19/11/2021  15h00 - 16h00

CN92                 (HV Xuân Khôi)

 

 

GV Phạm Luân

 

 

Nghỉ

 

 

THỨ 6    19/11/2021    8h30 - 9h30

CN103                 (HV Dương Văn Hải)

 

 

GV Phạm Luân

 

Zoom

Nghỉ

 

 

THỨ 6   19/11/2021    20h00 - 21h00

CN101           (HV Gia Minh)

19

THB19

Phạm Luân

 

Zoom

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 7 20/11/2021    10h30 - 11h30

CN108 (HV Tuệ Minh)

12

THB12

GV Đậu Lan

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 7 20/11/2021    19h30 - 22h00

GVCN cơ bản K17

6

THB6

ThS Thái Hoa

Khuê

Zoom

 

OK

 

CHỦ NHẬT   14/11/2021    8h30 - 11h30

MC185

2

Tiếng nói 1

MC Lan Hương

Đức Việt

P4 + Zoom

 

OK

 

CHỦ NHẬT   21/11/2021    8h00 - 9h00

CN109 (HV Tuệ Minh)

13

THB13

ThS Đậu Lan

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

CHỦ NHẬT   21/11/2021    9h00 - 10h00

CN92                 (HV Xuân Khôi)

 

 

GV Phạm Luân

 

 

NGHỈ

 

 

CHỦ NHẬT   31/10/2021    9H00 - 11h30

N308 Sơn Tây

 

 

 

 

 

NGHỈ

 

 

CHỦ NHẬT   21/11/2021    14h00 - 16h30

GVCN cơ bản K17

7

THB7

ThS Thái Hoa

Khuê

Zoom

 

OK

 

CHỦ NHẬT   21/11/2021    20h00 - 21h00

CN101           (HV Gia Minh)

20

THB20

Phạm Luân

 

Zoom

kèm 1 - 1

OK

 

CHỦ NHẬT   21/11/2021    20h00 - 21h01

Kỹ năng giọng đọc chuyên sâu K2

1

THB1

MC Thanh Mai

 

Zoom

 

OK