Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TỪ 08/11/2021 ĐẾN 14/11/2021

LỊCH HỌC TỪ 08/11/2021 ĐẾN 14/11/2021

Ngày đăng: 10/11/2021 (Lượt xem: 186)

LỊCH HỌC TỪ 08/11/2021 ĐẾN 14/11/2021

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

BUỔI

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

 

 

THỨ 2   08/11/2021    8h30 - 9h30

CN103                 (HV Dương Văn Hải)

 

 

GV Phạm Luân

 

 

NGHỈ

OK

 

THỨ 2   08/11/2021    19h00 - 22h00

MC 183

9

KN DCT 2

BTV Hương Trà

Huế

Zoom

 

OK

 

THỨ 2  08/11/2021   18h00 - 21h00

MC178

10

Xử lý tình huống

MC Thanh Mai

Việt Chinh

phòng 4

 

OK

 

THỨ 3    26/10/2021     17h30 - 18h30

CN89                 (HV Đức Huy)

 

 

 

 

 

Nghỉ

 

 

THỨ 3   26/10/2021     10h30 - 11h30

CN91                 (HV Viết Khoa)

 

 

 

 

 

Nghỉ

 

 

THỨ 3    09/11/2021     9h00 - 10h00

CN104 (HV Minh Sơn)

9

THB9

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 3    09/11/2021    16h00 - 17h00

CN107 (HV Quang Minh)

 

 

GV Phạm Luân

 

 

Nghỉ

 

 

THỨ 3    09/11/2021     18h00 - 21h00

MC184

1

Nhập môn MC

MC Thanh Mai

Thùy Dương

P4 + Zoom

 

OK

 

THỨ 3    09/11/2021     18h00 - 21h00

MC180

THÔNG BÁO KẾT THÚC LỊCH HỌC TRÊN LỚP

 

THỨ 4    10/11/2021    15h00 - 16h00

CN92                 (HV Xuân Khôi)

17

THB17

GV Phạm Luân

 

 

Nghỉ

OK

 

THỨ 4    10/11/2021    19h00 - 22h00

MC 183

10

Xử lý tình huống

MC Hoàng Linh

Huế

Zoom

 

OK

 

THỨ 4    10/11/2021    18h00 - 21h00

MC178

THÔNG BÁO KẾT THÚC LỊCH HỌC TRÊN LỚP

 

THỨ 5   11/11/2021     9h00 - 10h00

CN104 (HV Minh Sơn)

10

THB10

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 5    28/10/2021    16h00 - 17h00

CN89                 (HV Đức Huy)

 

 

 

 

 

Nghỉ covid

 

 

THỨ 5    11/11/2021    16h00 - 17h00

CN107 (HV Quang Minh)

 

 

GV Phạm Luân

 

 

NGHỈ

 

 

THỨ 5    28/10/2021    10h30 - 11h30

CN91                 (HV Viết Khoa)

 

 

 

 

 

Nghỉ

 

 

THỨ 5    11/11/2021     18h00 - 21h00

MC184

2

Tiếng nói 2

MC Thế Hoàng

Thùy Dương

P4 + Zoom

 

OK

 

THỨ 6    12/11/2021     10h00 - 11h00

CN93                 (HV Thành Nam)

4

THB4

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 6 - 29/10/2021  10h30 - 11h30

CN91                 (HV Viết Khoa)

 

 

 

 

 

Nghỉ

 

 

THỨ 6 - 12/11/2021  15h00 - 16h00

CN92                 (HV Xuân Khôi)

 

 

GV Phạm Luân

 

 

Nghỉ

 

 

THỨ 6    12/11/2021    8h30 - 9h30

CN103                 (HV Dương Văn Hải)

 

 

GV Phạm Luân

 

Zoom

Nghỉ

 

 

THỨ 6   12/11/2021    20h00 - 21h00

CN101           (HV Gia Minh)

18

THB18

Phạm Luân

 

Zoom

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 7 13/11/2021    9h00 - 11h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ 7 13/11/2021    9h00 - 11h00

CN74

THÔNG BÁO KẾT THÚC KHÓA HỌC

 

THỨ 7 13/11/2021    9h00 - 10h00

CN105 (HV Thiện Nhân)

 

 

ThS Đậu Lan

 

 

NGHỈ

 

 

THỨ 7 13/11/2021    9h00 - 10h00

CN 106 ( HV Hồng Lĩnh)

 

 

GV Phạm Dung

 

 

NGHỈ

 

 

THỨ 7 13/11/2021    10h30 - 11h30

CN108 (HV Tuệ Minh)

11

THB11

GV Đậu Lan

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 7 13/11/2021    14h00 - 16h30

GVCN cơ bản K17

4

THB4

ThS Thái Hoa

Khuê

Zoom

 

OK

 

CHỦ NHẬT   14/11/2021    8h30 - 11h30

MC185

1

Nhập môn MC

MC Thanh Mai

Ng Huyền

P4 + Zoom

 

OK

 

CHỦ NHẬT   14/11/2021    8h00 - 9h00

CN109 (HV Tuệ Minh)

12

THB12

ThS Đậu Lan

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

CHỦ NHẬT   14/11/2021    9h00 - 10h00

CN92                 (HV Xuân Khôi)

 

 

GV Phạm Luân

 

 

NGHỈ

 

 

CHỦ NHẬT   14/11/2021    9h00 - 10h00

CN105 (HV Thiện Nhân)

 

 

ThS Đậu Lan

 

 

NGHỈ

OK

 

CHỦ NHẬT   14/11/2021    9h00 - 10h00

CN 106 ( HV Hồng Lĩnh)

 

 

GV Phạm Dung

 

 

NGHỈ

OK

 

CHỦ NHẬT   31/10/2021    9H00 - 11h30

N308 Sơn Tây

 

 

 

 

 

NGHỈ

 

 

CHỦ NHẬT   14/11/2021    14h00 - 16h30

GVCN Chuyên sâu K16

THÔNG BÁO KẾT THÚC KHÓA HỌC

 

CHỦ NHẬT   14/11/2021    14h00 - 16h30

GVCN cơ bản K17

5

THB5

ThS Thái Hoa

Khuê

Zoom

 

OK

 

CHỦ NHẬT   14/11/2021    20h00 - 21h00

CN101           (HV Gia Minh)

16

THB16

Phạm Luân

 

Zoom

kèm 1 - 1

OK