Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TỪ 04/10/2021 ĐẾN 10/10/2021

LỊCH HỌC TỪ 04/10/2021 ĐẾN 10/10/2021

Ngày đăng: 05/10/2021 (Lượt xem: 325)
 

LỊCH HỌC TỪ 04/10/2021 ĐẾN 10/10/2021

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

BUỔI

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

 

 

THỨ 2  04/10/2021   19h00 - 21h30

MC N309 Online

12

Talk Show

BTV An Ngọc

Huế

Zoom

 

OK

 

THỨ 2   04/10/2021    17h00 - 18h00

CN103                 (HV Dương Văn Hải)

5

THB5

GV Phạm Luân

 

Zoom

 

OK

 

THỨ 2  04/10/2021   17h30 - 18h30

CN88                 (HV Bảo Trâm)

10

 

 

 

 

Nghỉ covid

OK

 

THỨ 2  04/10/2021   18h00 - 21h00

MC178

 

 

 

 

 

Nghỉ covid

OK

 

THỨ 3    05/10/2021     17h30 - 18h30

CN89                 (HV Đức Huy)

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

 

THỨ 3   05/10/2021     10h30 - 11h30

CN91                 (HV Viết Khoa)

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

 

THỨ 3    05/10/2021     9h00 - 10h30

CN93                 (HV Thành Nam)

 

 

 

 

 

Nghỉ covid

OK

 

THỨ 3    05/10/2021     18h00 - 21h00

MC180

 

 

 

 

 

Nghỉ covid

OK

 

THỨ 3    05/10/2021     9h00 - 10h00

CN104 (HV Minh Sơn

1

THB1

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 3    05/10/2021     19h00 - 22h00

MC182 Online

8

Xử lý tình huống

MC Hoàng Linh

Khuê

Zoom

 

OK

 

THỨ 3    05/10/2021     19h30 - 22h00

GVCN Cơ bản K15

7

THB7

THS Thái Hoa

Huyền

Zoom

 

OK

 

THỨ 4    06/10/2021    09h00 - 10h00

CN102                 (HV Đăng Khánh)

5

THB5

GV Phạm Luân

 

Zoom

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 4    06/10/2021    15h00 - 16h00

CN92                 (HV Xuân Khôi)

10

THB10

GV Phạm Luân

 

 

 

OK

 

THỨ 4    06/10/2021    17h00 - 18h00

CN103                 (HV Dương Văn Hải)

6

THB6

GV Phạm Luân

 

Zoom

 

OK

 

THỨ 4    06/10/2021    18h00 - 21h00

MC178

 

 

 

 

 

Nghỉ covid

OK

 

THỨ 4    06/10/2021    19h00 - 21h30

MC N309 Online

13

HDND Ghi hình 2

MC Hương Trà

Huế

Zoom

 

OK

 

THỨ 5   07/10/2021     9h00 - 10h00

CN104 (HV Minh Sơn)

2

THB2

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 5    07/10/2021    16h00 - 17h00

CN89                 (HV Đức Huy)

9

THB9

GV Phạm Luân

 

Zoom

Nghỉ covid

OK

 

THỨ 5    07/10/2021    16h00 - 17h00

CN107 (HV Quang Minh)

1

THB1

GV Phạm Luân

 

 

 

OK

 

THỨ 5    07/10/2021    19h00 - 22h00

MC182 Online

9

KN DCT 1

MC Thế Hoàng

Khuê

Zoom

 

OK

 

THỨ 5    07/10/2021    19h30 - 22h00

GVCN Cơ bản K15

8

THB8

THS Thái Hoa

Huyền

Zoom

 

OK

 

THỨ 5    07/10/2021    19h00 - 22h00

Chia sẻ kỹ năng giọng nói (group FB)

 

Chia sẻ kỹ năng giọng nói

MC Thanh Mai

 

Zoom

 

OK

 

THỨ 5    07/10/2021    10h30 - 11h30

CN91                 (HV Viết Khoa)

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

 

THỨ 5 - 07/10/2021  18h00 - 21h00

MC180

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

 

THỨ 6    08/10/2021     9h00 - 10h30

CN93                 (HV Thành Nam)

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

 

THỨ 6 - 08/10/2021  10h30 - 11h30

CN91                 (HV Viết Khoa)

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

 

THỨ 6 - 08/10/2021  15h00 - 16h00

CN92                 (HV Xuân Khôi)

11

THB11

Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 6    08/10/2021    17h00 - 18h00

CN103                 (HV Dương Văn Hải)

7

THB7

GV Phạm Luân

 

Zoom

 

OK

 

THỨ 6   08/10/2021    20h00 - 21h00

CN101           (HV Gia Minh)

9

THB9

Phạm Luân

 

Zoom

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 7 09/10/2021    9h00 - 11h00

CN74

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

 

THỨ 7 09/10/2021    9h00 - 10h00

CN105 (HV Thiện Nhân)

3

THB3

GV Đậu Lan

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 7 09/10/2021    9h00 - 10h00

CN 106 ( HV Hồng Lĩnh)

3

THB3

GV Phạm Dung

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 7 09/10/2021    10h30 - 11h30

CN108 (HV Tuệ Minh)

1

THB1

GV Đậu Lan

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 7 - 09/10/2021  14h30 - 16h30

CN75

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

 

THỨ 7 - 09/10/2021  14h00 - 16h30

MC N310 Online

7

XDKB 2

BTV An Ngọc

Huế

Zoom

 

OK

 

THỨ 7 - 09/10/2021  19h00 - 21h30

GVCN Chuyên sâu K16

5

THB5

MC Thanh Mai

Luân

Zoom

 

OK

 

CHỦ NHẬT   10/10/2021    9h00 - 10h00

CN92                 (HV Xuân Khôi)

12

THB12

GV Phạm Luân

 

 

 

OK

 

CHỦ NHẬT   10/10/2021    9h00 - 10h00

CN102                 (HV Đăng Khánh)

4

THB4

GV Phạm Luân

 

Zoom

 

OK

 

CHỦ NHẬT   10/10/2021    9h00 - 10h00

CN105 (HV Thiện Nhân)

4

THB4

GV Đậu Lan

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

CHỦ NHẬT   10/10/2021    9h00 - 10h00

CN 106 ( HV Hồng Lĩnh)

4

THB4

GV Phạm Dung

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

CHỦ NHẬT   10/10/2021    10h30 - 11h30

CN108 (HV Tuệ Minh)

2

THB2

GV Đậu Lan

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

CHỦ NHẬT  10/10/2021    10h30 - 11h30

CN93                 (HV Thành Nam)

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

 

CHỦ NHẬT   03/10/2021    9H00 - 11h30

N308 Sơn Tây

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

 

CHỦ NHẬT   10/10/2021    14h00 - 16h30

MC N310 Online

8

KN DCT 1

MC Ngân Hà

Khuê

Zoom

 

 

 

CHỦ NHẬT   10/10/2021    14h00 - 16h30

GVCN Chuyên sâu K16

6

THB6

MC Thanh Mai

Huyền

Zoom

 

OK

 

CHỦ NHẬT   10/10/2021    20h00 - 21h00

CN101           (HV Gia Minh)

10

THB10

Phạm Luân

 

Zoom

kèm 1 - 1

OK