Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TỪ 06/09/2021 ĐẾN 12/09/2021

LỊCH HỌC TỪ 06/09/2021 ĐẾN 12/09/2021

Ngày đăng: 18/09/2021 (Lượt xem: 337)
 

LỊCH HỌC TỪ 06/09/2021 ĐẾN 12/09/2021

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

BUỔI

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

 

3

THỨ 2  06/09/2021   19h00 - 22h00

MC181 Online

9

Kỹ năng DCT

BTV Hương Trà

Luân

Zoom

 

OK

 

THỨ 2  06/09/2021   19h00 - 22h00

MC N309 Online

4

Tiếng nói 2

MC Hoàng Linh

Huế

Zoom

 

OK

12

THỨ 2    06/09/2021    18h00 - 19h00

CN96

1

THB1

THS Tráng Thúy

 

Zoom

kèm 1 - 1

OK

13

THỨ 2   06/09/2021    20h00 - 21h00

CN97

1

THB1

THS Khuất Thảo

 

Zoom

kèm 1 - 1

OK

4

THỨ 2  06/09/2021   17h30 - 18h30

CN88                 (HV Bảo Trâm)

10

 

 

 

 

Nghỉ covid

OK

5

THỨ 2  06/09/2021   18h00 - 21h00

MC178

 

 

 

 

 

Nghỉ covid

OK

 

THỨ 3    07/09/2021     16h00 - 17h00

CN98

1

THB1

MC Thanh Mai

 

Zoom

 

OK

6

THỨ 3    07/09/2021     17h30 - 18h30

CN89                 (HV Đức Huy)

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

7

THỨ 3   07/09/2021     10h30 - 11h30

CN91                 (HV Viết Khoa)

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

8

THỨ 3    07/09/2021     9h00 - 10h30

CN93                 (HV Thành Nam)

 

 

 

 

 

Nghỉ covid

OK

10

THỨ 3    07/09/2021     18h00 - 21h00

MC180

 

 

 

 

 

Nghỉ covid

OK

11

THỨ 4    08/09/2021    16h00 - 17h00

CN92                 (HV Xuân Khôi)

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

12

THỨ 4    08/09/2021    18h00 - 19h00

CN96

2

THB2

THS Tráng Thúy

 

Zoom

kèm 1 - 1

OK

13

THỨ 4    08/09/2021    20h00 - 21h00

CN97

2

THB2

THS Khuất Thảo

 

Zoom

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 4    08/09/2021    19h00 - 22h00

MC N309 Online

5

XDKB 1

MC Nhật Bình

 Huế

Zoom

 

OK

14

THỨ 4    08/09/2021    18h00 - 21h00

MC178

 

 

 

 

 

Nghỉ covid

OK

15

THỨ 4    08/09/2021    19h00 - 22h00

MC181 Online

8

Xử lý tình huống

MC Hoàng Linh

Luân

Zoom

 

OK

16

THỨ 5    09/09/2021    16h00 - 17h00

CN89                 (HV Đức Huy)

9

THB9

GV Phạm Luân

 

Zoom

Nghỉ covid

OK

 

THỨ 5    09/09/2021    14h00 - 15h00

CN100

1

THB1

MC Thanh Mai

 

Zoom

 

OK

 

THỨ 5    09/09/2021    16h00 - 17h00

CN98

2

THB2

MC Thanh Mai

 

Zoom

 

OK

 

THỨ 5    09/09/2021    19h00 - 22h00

MC182 Online

1

Nhập môn MC

MC Thanh Mai

Luân

Zoom

 

OK

 

THỨ 5    09/09/2021    19h30 - 22h00

GVCN Cơ bản K15

1

THB1

THS Thái Hoa

Huyền

Zoom

 

OK

 

THỨ 5   09/09/2021    18h30 - 19h30

CN99

1

THB1

THS Khuất Thảo

 

Zoom

kèm 1 - 1

OK

17

THỨ 5    09/09/2021    10h30 - 11h30

CN91                 (HV Viết Khoa)

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

19

THỨ 5 - 09/09/2021  18h00 - 21h00

MC180

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

20

THỨ 6    10/09/2021     9h00 - 10h30

CN93                 (HV Thành Nam)

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

21

THỨ 6 - 10/09/2021  10h30 - 11h30

CN91                 (HV Viết Khoa)

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

22

THỨ 6 - 10/09/2021  16h00 - 17h00

CN92                 (HV Xuân Khôi)

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

 

THỨ 6   10/09/2021    18h30 - 19h30

CN99

2

THB2

THS Khuất Thảo

 

Zoom

kèm 1 - 1

OK

12

THỨ 6 10/09/2021    18h00 - 19h00

CN96

3

THB3

THS Tráng Thúy

 

Zoom

kèm 1 - 1

OK

13

THỨ 6   10/09/2021    20h00 - 21h00

CN97

3

THB3

THS Khuất Thảo

 

Zoom

kèm 1 - 1

OK

25

THỨ 7 - 11/09/2021  9h00 - 11h00

CN74

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

26

THỨ 7 - 11/09/2021  14h30 - 16h30

CN75

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

 

THỨ 7 - 11/09/2021  15h00 - 16h00

CN101

1

THB1

Phạm Luân

 

Zoom

kèm 1 - 1

OK

27

CHỦ NHẬT   12/09/2021    9h00 - 10h00

CN92                 (HV Xuân Khôi)

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

28

CHỦ NHẬT  12/09/2021    10h30 - 11h30

CN93                 (HV Thành Nam)

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

31

CHỦ NHẬT   12/09/2021    9H00 - 11h30

N308 Sơn Tây

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

 

CHỦ NHẬT 12/09/2021    18h30 - 19h30

CN99

3

THB3

THS Khuất Thảo

 

Zoom

kèm 1 - 1

OK

32

CHỦ NHẬT   12/09/2021    20h00 - 21h00

CN101

2

THB2

Phạm Luân

 

Zoom

kèm 1 - 1

OK