Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TỪ 02/08/2021 ĐẾN 08/08/2021

LỊCH HỌC TỪ 02/08/2021 ĐẾN 08/08/2021

Ngày đăng: 11/08/2021 (Lượt xem: 328)

LỊCH HỌC TỪ 02/08/2021 ĐẾN 08/08/2021

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

BUỔI

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

 

1

THỨ 2  02/08/2021   18h00 -  19h00

CN94

1

THB1

THS Thái Hoa

 

Zoom

kèm 1 - 1

OK

2

THỨ 2  02/08/2021   20h00 - 21h00

CN95

1

THB1

THS Thái Hoa

 

Zoom

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 2  02/08/2021   19h00 - 22h00

MC181 Online

1

Nhập môn MC

MC Thanh Mai

Luân

Zoom

 

OK

3

THỨ 2  02/08/2021   17h30 - 18h30

CN88                 (HV Bảo Trâm)

10

 

 

 

 

Nghỉ covid

OK

4

THỨ 2  02/08/2021   18h00 - 21h00

MC178

 

 

 

 

 

Nghỉ covid

OK

5

THỨ 3    03/08/2021     17h30 - 18h30

CN89                 (HV Đức Huy)

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

6

THỨ 3    03/08/2021     10h30 - 11h30

CN91                 (HV Viết Khoa)

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

7

THỨ 3    03/08/2021     9h00 - 10h30

CN93                 (HV Thành Nam)

 

 

 

 

 

Nghỉ covid

OK

8

THỨ 3 - 03/08/2021  19h00 - 22h00

MC179 Online

8

KN Thuyết trình

MC Thế Hoàng

Luân

Zoom

 

OK

9

THỨ 3    03/08/2021     18h00 - 21h00

MC180

 

 

 

 

 

Nghỉ covid

OK

13

THỨ 4    04/08/2021    16h00 - 17h00

CN92                 (HV Xuân Khôi)

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

14

THỨ 4    04/08/2021    18h00 - 19h00

CN94

2

THB2

THS Thái Hoa

 

Zoom

kèm 1 - 1

OK

15

THỨ 4    04/08/2021    20h00 - 21h00

CN95

2

THB2

THS Thái Hoa

 

Zoom

 

OK

16

THỨ 4    04/08/2021    18h00 - 21h00

MC178

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

17

THỨ 5    05/08/2021    16h00 - 17h00

CN89                 (HV Đức Huy)

9

THB9

GV Phạm Luân

 

Zoom

 

OK

18

THỨ 5    05/08/2021    10h30 - 11h30

CN91                 (HV Viết Khoa)

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

19

THỨ 5 - 05/08/2021  18h00 - 21h00

MC179 Online

9

KN Dẫn chương trình 2

MC Thùy Dương

Luân

Zoom

 

OK

20

THỨ 5 - 05/08/2021  18h00 - 21h00

MC180

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

24

THỨ 6    06/08/2021     9h00 - 10h30

CN93                 (HV Thành Nam)

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

25

THỨ 6 - 06/08/2021  10h30 - 11h30

CN91                 (HV Viết Khoa)

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

26

THỨ 6 - 06/08/2021  16h00 - 17h00

CN92                 (HV Xuân Khôi)

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

27

THỨ 6   06/08/2021    18h00 - 20h30

Giáo viên CN K13

7

THB7

MC Thanh Mai

Minh Khuê

Zoom

 

OK

 

THỨ 7     07/07/2021   19h30 - 22h00

GVCN Cơ bản K14

2

THB2

THS Thái Hoa

Huyền

Zoom

 

OK

29

THỨ 7 - 07/08/2021  9h00 - 11h00

CN74

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

30

THỨ 7 - 07/08/2021  14h30 - 16h30

CN75

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

31

CHỦ NHẬT   08/08/2021    9H00 - 10h00

CN92                 (HV Xuân Khôi)

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

32

CHỦ NHẬT   08/08/2021    10h30 - 11h30

CN93                 (HV Thành Nam)

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK

33

CHỦ NHẬT   08/08/2021    18h00 - 20h30

Giáo viên CN K13

8

THB4

MC Thanh Mai

Minh Khuê

Zoom

 

OK

34

CHỦ NHẬT   08/08/2021    14h00 - 16h30

GVCN Cơ bản K14

3

THB3

THS Thái Hoa

Huyền

Zoom

 

OK

35

CHỦ NHẬT   08/08/2021    9H00 - 11h30

N308 Sơn Tây

 

 

 

 

 

Nghỉ

OK