Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TỪ 25/01/2021 ĐẾN 31/01/2021

LỊCH HỌC TỪ 25/01/2021 ĐẾN 31/01/2021

Ngày đăng: 01/02/2021 (Lượt xem: 468)

LỊCH HỌC TỪ 25/01/2021 ĐẾN 31/01/2021

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

BUỔI

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

 

1

THỨ 7 - 30/01/2021  8h30 - 11h00

N292 (8 - 13T)

9

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

2

THỨ 7 - 30/01/2021  8h30 - 11h00

N294 (4 - 7T)

5

 

3

THƯ 7  30/01/2021 8H30 - 11H00

Nâng cao N27

5

 

4

THƯ 7  30/01/2021 9H30 - 12H00

N295 (5,5T)

7

 

5

THỨ 7 - 30/01/2020 9h00 - 11h00

CN 71

8

 

6

THỨ 7 - 30/01/2021   14h00 – 16h30

N291 (5 - 9T)

8

 

8

THỨ 7 - 30/01/2021   14h00 – 16h30

 CN 72

5

 

9

THỨ 7 - 30/01/2021   14h00 – 16h30

Giáo viên Chữa ngọng K3

4

 

12

CHỦ NHẬT  31/01/2021  9h30 – 12h00

N295 (5,5T)

7

 

13

CHỦ NHẬT  31/01/2021  8h30 – 11h00

N296 (5 - 8T)

3

 

14

CHỦ NHẬT  31/01/2021  8h30 – 11h30

MC 170

2

Tiếng nói 1

MC Thế Hoàng

Tuấn

Vietskill

TL Tiếng nói TH

 

15

CHỦ NHẬT 31/01/2021 14H00 - 16H30

N293 (10 - 15T)

5

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

17

CHỦ NHẬT  31/01/2021  18h00 – 21h00

MC 169

5

 

18

CHỦ NHẬT 31/01/2021 14h00 – 16h30

SN08-LEVEL 3

13

 

19

CN 9h00 – 11h30

MC nhí N03 Thanh Hóa

8

 

20

CN 9h00 – 11h30

MC nhí Hải Dương

7

 

21

CN 14h00 - 16h30

MC nhí Hải Dương

8