Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TỪ 02/03/2020 ĐẾN 08/03/2020

LỊCH HỌC TỪ 02/03/2020 ĐẾN 08/03/2020

Ngày đăng: 02/03/2020 (Lượt xem: 568)

LỊCH HỌC TỪ 02/03/2020 ĐẾN 08/03/2020

STT

THỜI GIAN

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

BUỔI

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

 

1

THỨ 2

02/03/2020

18h00 – 21h00

MC 146

10

XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

MC THANH MAI

Tuấn

Vietskill

ok

 

2

THỨ 3

03/03/2020

18h00 – 21h00

MC 147

5

BIÊN TẬP NỘI DUNG 1

BTV QUỐC ANH

Luân

Vietskill

ok

 

4

THỨ 5

05/03/2020

18h00 – 21h00

MC 147

6

BIÊN TẬP NỘI DUNG 2

BTV BẢO AN

Tuấn

Vietskill

ok

 

5

THỨ 6

06/03/2019

18h00 – 21h00

MC

Nâng cao 09

9

TALKSHOW

MC LÊ ANH

Luân

Vietskill

ok

 

 

THỨ 7

07/02/2020

8h30 – 11h30

MC 148

3

TIẾNG NÓI 2

CA SĨ VIỆT TÚ

Huyền

Vietskill

ok

 

6

8h30 – 11h00

N249

(5 – 8T)

3

GPCT

NGHỈ DỊCH

COVID - 19

Tuấn

Vietskill

 

 

7

14h00 – 16h30

SN06 – Level 3

11

 

Phương Linh

Phòng 2

 

 

8

14h30 – 16h30

CN 62

9

THB 9

Luân

Phòng 3

 

 

9

18h00 – 20h30

N246 Mỗ Lao

(5 – 9T)

9

KN DCT

Tuấn

Mỗ Lao

 

 

11

CHỦ NHẬT

 08/03/2020

14h00 – 16h00

CN 63

9

THB 9

NGHỈ DỊCH

COVID - 19

 

T18

 

 

12

8h30 – 11h00

N247 NTN

(6 – 10T)

8

KN DCT

Tuấn

CT2

 

 

13

14h00 – 16h30

KNS NC

N26 Laureate

(7 – 10T)

5

KN LÀM VIỆC ĐỘC LẬP VÀ THÓI QUEN TÍCH CỰC

Thu Trang

Vietskill

 

 

14

8h30 – 11h00

KNS NC

N23 Laureate

(8  – 10T)

9

GIÁO DỤC GIỚI TÍNH VÀ PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI

Trang Anh

Solid

 

 

16

 

14h00 – 16h30

N245 Times

(5 – 9T)

  11

KN TỔ CHỨC TRÒ CHƠI

Trang Anh

T18

 

 

17

 

18h00 – 20h30

N 248

(8 – 13T)

  4

DIỄN XUẤT

Quỳnh Anh

Phòng 2

 

 

18

 

14h00 – 16h30

N250 Times

(5 – 8T)

 

  3

TIẾNG NÓI 1

Tuấn

Solid English

 

 

 

 

8h30 – 11h30

GVN 13

  8

PHÂN TÍCH

TÂM LÝ LỨA TUỔI

TS. MAI HƯƠNG

Luân

Cơ sở 2

Ok

 

 

 

14h00 – 17h00

  9

TIẾNG NÓI  

NSƯT

PHƯƠNG NGA

Luân

Cơ sở 2

Ok

 

    8h30 - 11h30 GVN 14 1 NHẬP MÔN KNS MC THANH MAI Nguyễn Trang Vietskill ok  
    14h00 - 17h00 GVN 14 2 CHƯƠNG TRÌNH TOT MC THANH MAI Nguyễn Trang Vietskill ok