Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TỪ 04/11/2019 ĐẾN 10/11/2019

LỊCH HỌC TỪ 04/11/2019 ĐẾN 10/11/2019

Ngày đăng: 06/11/2019 (Lượt xem: 572)

LỊCH HỌC TỪ 04/11/2019 ĐẾN 10/11/2019

STT

THỜI GIAN

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

BUỔI

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

 

1

THỨ 3

05/11/2019

18h00 – 21h00

MC 141

   6

BIÊN TẬP 2

MC BẢO AN

Thúy Nga

Vietskill

ok

 

2

THỨ 5

07/11/2019

18h00 – 21h00

MC 141

7

TALKSHOW

MC LÊ ANH

Mai Phương

Vietskill

ok

 

3

THỨ 7

09/11/2019

8h30 – 11h00

N242

(5 – 8T)

7

KN GTTT

MC

CHU QUỐC ANH

Thúy Nga

Vietskill

ok

 

4

14h00 – 16h30

N244

(5 – 8T)

2

GPCT

MC HẠNH CHI

Thu Giang

Vietskill

ok

 

5

9h00 – 11h00

CN 61

3

THB 3

THS.TRÁNG THÚY

Thùy Linh

Phòng 3

ok

 

6

14h – 16h30

NC N19

 Laureate

(10 – 15)

9

GD Giới tính và phòng chống xâm hại

THS.HƯƠNG GIANG

Minh Hồng

449 Ngọc Lâm

Ok

 

7

18h00 – 20h30

N 241

(10 – 15T)

7

XDKB 2

MC HẠNH CHI

Nguyễn Trang

   Vietskill

ok

 

8

CHỦ NHẬT

10/11/2019

14h00 – 16h30

SN05 – Level 3

9

KN DCT 1

MC THANH MAI

Hương Quỳnh

Phòng 4

ok

 

9

14h00 – 16h30

SN01 – Level 3

Cấp độ 2

8

 

PATRICK

Phương Linh

Phòng 2

ok

 

10

9h00 – 11h00

CN 59

8

THB 8

THS.TRÁNG THÚY

Trà My

Phòng 3

ok

 

11

8h30 – 11h00

DV 02

18

Xây dựng

tiểu phẩm 7

ĐẠO DIỄN

TRẦN HOÀNG

Hạnh

Công viên

ok

 

12

14h00 – 16h30

KNS Nâng cao

N16 Laureate

(8 – 10T)

11

KN làm chủ tâm lý cảm xúc

THS.ĐÀO NHUNG

Minh Hồng

Vietskill

ok

 

13

8h30 – 11h00

KNS Nâng cao

N23 Laureate

(8 – 10T)

4

KN Thuyết trình và tranh biện hiệu quả

MC NGÂN HÀ

Luân

Solid

ok

 

14

 

14h00 – 16h30

KNS Nâng cao

N22 Laureate

7

KN làm việc nhóm và tư duy sáng tạo

THS. HƯƠNG GIANG

Luân

Long Biên

ok

 

15

 

18h00 – 20h30

KNS Nâng cao

N18 Laureate

(7 – 10T)

10

KN lãnh đạo

 bản thân

THS. ĐÀO NHUNG

Minh Hồng

Vietskill

ok

 

16

 

8h30 – 11h00

N240 Mỗ Lao

(4 – 8T)

8

KN DCT

MC MC HẠNH CHI

Tuấn

Mỗ Lao

ok

 

17

 

16h00 – 18h30

N243 NTN

5

XDKB 1

MC HẠNH CHI

Duy Anh

CT 2

ok

 

18

 

14h00 – 16h30

N239 Times

(8 – 13T)

 

  9

KN DCT 2

MC NGÂN HÀ

Trà My

Park 2

ok

 

19

 

18h00 – 21h00

MC 142

  3

TIẾNG NÓI 2

CA SĨ VIỆT TÚ

Mai Phương

Phòng 2

ok

 

20

 

9h00 – 11h30

MC 143

1

NHẬP MÔN MC

NSUT PHƯƠNG NGA

Thúy Nga

Vietskill

ok

 

21

 

14h00 – 16h30

N 245 Times

(5 – 9T)

1

NHẬP MÔN MC

BTV AN NGỌC

Trang Anh

T18

ok

 

 

 

14h00 – 17h00

GVN 12

1

NHẬP MÔN KNS

MC THANH MAI

Hạnh

Phòng 2

ok