Nguyễn Thanh Mai
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Ngọc Lan (cơ sở Tp.HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Hotline Vietskill
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Tường Nguyên
0971 188 468
tuongnguyenvb@gmail.com
Tạ Huyền
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thảo (cơ sở TPHCM)
0912 888 129
thaonguyen.minhtritn@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TUẦN TỪ 02/07/2018 ĐẾN NGÀY 08/07/2018

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 02/07/2018 ĐẾN NGÀY 08/07/2018

Ngày đăng: 01/07/2018 (Lượt xem: 462)
THỜI GIAN STT GIỜ HỌC LỚP HỌC MÔN HỌC GIẢNG VIÊN TRỢ GIẢNG ĐỊA ĐIỂM CHỤP ẢNH
THỨ 2
02/07/2018
1 08h30 – 11h00 N163 (6 - 12T)
CẦU GIẤY
TIẾNG NÓI 1 NGHỆ SĨ
HOÀNG TÙNG
HUYỀN TRANG CẦU GIẤY  
2 08h30 – 11h00 N162 (13 – 17T) TIẾNG NÓI 2 CA SĨ VIỆT TÚ NGUYỄN TRANG PHÒNG 4  
3 08h30 – 11h00 N143 (7 – 10T) KỸ NĂNG
TỔ CHỨC TRÒ CHƠI
MC QUỐC ANH CHÂU ANH VIETSKILL  
4 08h30 – 11h00 N144 (9 - 13T) KỸ NĂNG
TỔ CHỨC TRÒ CHƠI
5 08h30 – 11h00 N157 (7 – 10T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC HOÀNG LINH PHƯƠNG LINH PHÒNG 4  
6 18h00 – 21h00 MC 115 TIẾNG NÓI 1 NGHỆ SĨ
HOÀNG TÙNG
HUYỀN TRANG PHÒNG 2  
7 18h00 – 20h30 N166 (8 – 13T) KHAI GIẢNG MC THANH MAI THANH HƯƠNG VIETSKILL  
THỨ 3
03/07/2018
8 08h30 – 11h00 N153 (10 - 15T) HƯỚNG DẪN
ND GHI HÌNH
MC LAN HƯƠNG HUYỀN TRANG PHÒNG 4  
9 08h30 – 11h00 N156 (10 – 15T)
HÀNG BÀI
XỬ LÝ
TÌNH HUỐNG
MC PHÚC NHẠC NHƯ QUỲNH HÀNG BÀI  
10 08h30 – 11h00 N145 (7 – 10T) TALKSHOW MC VIỆT TÚ HOÀI ANH VIETSKILL  
11 08h30 – 11h00 N146 (7 – 10T) KỸ NĂNG DCT KHÁNH HÒA NGUYỄN TRANG PHÒNG 3  
12 08h30 – 11h00 N147 (11 – 14T) HƯỚNG DẪN
ND GHÌ HÌNH
MC HẠNH CHI CHÂU ANH PHÒNG 2  
13 18h00 – 20h30 N158 (11 – 15T) DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
NHƯ QUỲNH PHÒNG 2  
14 18h00 – 20h30 N161 (7 – 10T) TIẾNG NÓI 2 NGHỆ SĨ
HOÀNG TÙNG
THANH HƯƠNG PHÒNG 1  
15 18h00 – 21h00 MC 114 KỸ NĂNG
BIÊN TẬP
MC BẢO AN LUÂN VIETSKILL  
THỨ 4
04/06/2018
16 08h30 – 11h00 N162 (13 – 17T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC LAN HƯƠNG THANH HƯƠNG PHÒNG 4  
17 08h30 – 11h00 N157 (7 – 10T) XỬ LÝ
TÌNH HUỐNG
MC PHÚC NHẠC PHƯƠNG LINH PHÒNG 3  
18 08h30 – 11h00 N152 (7  -10T)
CÀU GIẤY
XỬ LÝ
TÌNH HUỐNG
MC
HOÀNG LINH
HUYỀN TRANG CẦU GIẤY  
19 08h30 – 11h00 N143 (7 – 10T) NGHỈ   LUÂN PHÒNG 2  
20 08h30 – 11h00 N144 (9 - 13T) NGHỈ   NGUYỄN TRANG VIETSKILL  
22 18h00 – 21h00 MC 115 TIẾNG NÓI 2 VIỆT TÚ HUYỀN TRANG PHÒNG 1  
23 17h30 – 20h00 N18 ĐÔNG ANH
(5 – 10T)
XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC QUỐC ANH   ĐÔNG ANH  
  18h00 – 20h30 N151 (6 – 12T)
MỖ LAO
HƯỚNG DẪN
ND GHI HÌNH
MC THANH MAI HOÀI ANH LÀNG
VIỆT KIỀU
 
24 18h00 – 20h30 N167 (9 – 13T) DIỄN XUÁT ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
LUÂN PHÒNG 3  
25 18h00 – 20h30 N166 (6 – 9T) GIẢI PHÓNG
CƠ THỂ
LINH NGA THANH HƯƠNG VIETSKILL  
THỨ 5
05/07/2018
26 08h30 – 11h00 N163 (6 - 12T)
CẦU GIẤY
GIẢI PHÓNG
CƠ THỂ
MC HẠNH CHI HUYỀN TRANG CẦU GIẤY  
27 08h30 – 11h00 N156 (10-15T)
HÀNG BÀI
KỸ NĂNG DCT MC BẢO AN NHƯ QUỲNH HÀNG BÀI  
28 08h30 – 11h00 N153 (10 - 15T) XỬ LÝ
TÌNH HUỐNG
MC
DƯƠNG HUYỀN
LUÂN PHÒNG 4  
29 08h30 – 11h00 N145 (7 – 10T) KỸ NĂNG
TỔ CHỨC TRÒ CHƠI
MC QUỐC ANH HOÀI ANH VIETSKILL  
31 08h30 – 11h00 N146 (7 – 10T) KỸ NĂNG
TỔ CHỨC TRÒ CHƠI
MC
NGỌC KHÁNH
PHƯƠNG LINH PHÒNG  
32 08h30 – 11h00 N147 (11 – 14T) KỸ NĂNG
TỔ CHỨC TRÒ CHƠI
MC
PHÚC NHẠC
CHÂU ANH PHÒNG 2  
33 18h00 – 20h30 N158 (11 – 15T) TALKSHOW MC MỸ NGA NHƯ QUỲNH PHÒNG 2  
34 18h00 – 21h00 MC 114 KỸ NĂNG DCT ĐẠO DIỄN
MẠNH CƯỜNG
LUÂN VIETSKILL  
36 18h00 – 20h30 N161 (7 – 10T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC BẢO AN THANH HƯƠNG PHÒNG 4  
THỨ 6
06/07/2018
37 08h30 – 11h00 N152 CẦU GIẤY
(6  -12T)
HƯỚNG DẪN
ND GHÌ HÌNH
MC
DƯƠNG HUYỀN
HUYỀN TRANG CHÙA HÀ  
38 17h30 – 20h00 N16 ĐÔNG ANH XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC MỸ NGA   ĐÔNG ANH  
THỨ 7
07/07/2018
39 08h30 – 11h00 N164 (8 – 13T)
TIMES CITY
TIẾNG NÓI 1 NGHỆ SĨ
HOÀNG TÙNG
THANH HƯƠNG SOLID  
35 14h00 – 16h30 N164 (4 – 7T)
TIMES CITY
KHAI GIẢNG MC THANH MAI THANH HƯƠNG SOLID  
41 08h30 – 11h00 N17 ĐÔNG ANH XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC
THANH HUYỀN
  ĐÔNG ANH  
42 08h30 – 11h00 N10 HÀ ĐÔNG TALKSHOW MC
DƯƠNG HUYỀN
HOÀI ANH HÀ ĐÔNG  
43 08h30 – 11h00 N140(6 – 10T) TALKSHOW MC THÙY LINH PHƯƠNG LINH PHÒNG 2  
44 08h30 – 10h30 CHỮA NGỌNG
NHÍ N35
THỰC HÀNH
BUỔI 1
TRÁNG THÚY LUÂN VIETSKILL Dự kiến
47 08h30 – 11h00 N154 (4 – 7T) DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
HUYỀN VIETSKILL  
48 08h30 – 11h00 N148 (4  - 7T)
ECOPARK
XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC HÀ THU HUYỀN TRANG ECOPARK  
49 14h00 – 16h30 N160 LAUREATE
(6 – 10T)
DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
HOÀI ANH VIETSKILL  
50 14h00 – 16h30 N159 LAUREATE
(11 – 15T)
BIÊN TẬP
NỘI DUNG
MC BẢO AN HOÀI ANH PHÒNG 2  
51 15h00 – 17h00 CHỮA NGỌNG
NHÍ N33
THỰC HÀNH
BUỔI 5
TRÁNG THÚY LUÂN VIETSKILL  
52 14h00 – 16h30 N149 (10 – 15T)
ECOPARK
XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC HÀ THU HUYỀN TRANG ECOPARK  
CHỦ NHẬT
08/07/2018
54 08h30 – 11h00 MC 112, 113 NGHỈ     CÔNG VIÊN  
55 08h30 – 11h00 N150 (7 – 10T) TIẾNG NÓI 2 MC HOÀNG LINH NGUYỄN TRANG PHÒNG 4  
56 08h30 – 11h00 N141 (4 - 6T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC QUỐC ANH HUYỀN PHÒNG 2  
57 08h30 – 11h00 N142 (11 - 15T) XỬ LÝ
TÌNH HUỐNG
MC
DƯƠNG HUYỀN
HUYỀN TRANG VIETSKILL  
58 08h30 – 11h00 N155 (11  - 15T)
TIMES CITY
XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC
THANH HƯƠNG
THANH HƯƠNG SOLID  
59 08h30 – 11h00 DIỄN VIÊN N01 KỸ THUẬT
BIỂU DIỄN
ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
PHƯƠNG LINH PHÒNG 4  
60 08h30 – 11h00 NC N12 XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC THÙY LINH HOÀI ANH PHÒNG 1  
61 14h00 – 16h30 N165 (4 – 6T) GIẢI PHÓNG
CƠ THỂ
LINH NGA THANH HƯƠNG PHÒNG 2  
62 14h00 – 16h30 N01 HƯNG YÊN DIỄN XUẤT NGHỆ SĨ
HOÀNG TÙNG
  HƯNG YÊN  
63 14h00 – 16h30 DIỄN VIÊN N01 GẶP GỠ
ĐẠO DIỄN PHIM
ĐẠO DIỄN
MẠNH CƯỜNG
PHƯƠNG LINH PHÒNG 2  
64 15h00 – 17h00 CHỮA NGỌNG
N34
THỰC HÀNH
BUỎI 4
PHƯƠNG THẢO HUYỀN PHÒNG 3  
65 15h00 – 17h00 CHỮA NGỌNG
N32
THỰC HÀNH
BUỔI 6
THÙY LINH LUÂN VIETSKILL  
66 14h30 – 17h00 N139 (6 - 9T)
ECOPARK
HOẠT NÁO MC THANH MAI HUYỀN TRANG ECOPARK  
67 18h30 – 21h00 N11 HÀ ĐÔNG
(10 -15T)
KHAI GIẢNG MC THANH MAI HOÀI ANH HÀ ĐÔNG  
68 18h00 – 20h30 N151 (6 – 12T)
MỖ LAO
KỸ NĂNG
TỔ CHỨC TRÒ CHƠI
MC QUỐC ANH DƯƠNG LÀNG
VIỆT KIỀU