Nguyễn Thanh Mai
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Thảo Nguyên (cơ sở TPHCM)
0912 888 129
thaonguyen.minhtritn@gmail.com
Hotline Vietskill
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Nguyễn Ngọc Đan Ly
024.6296.6981
mc.vietskill@gmail.com
Tường Nguyên
0971 188 468
tuongnguyenvb@gmail.com
Nguyễn Thị Minh Hiền
0904 015869
minhhiennguyen.1403@gmail.com
Ngọc Phượng
035 599 3230
ngocphuongtrinh94@gmail.com
Hà Trang
036 364 1547
trangha.nguyen156@gmail.com
Tạ Huyền
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp.HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC CÁC LỚP TUẦN TỪ 23/04/2018 ĐẾN 29/04/2018

LỊCH HỌC CÁC LỚP TUẦN TỪ 23/04/2018 ĐẾN 29/04/2018

Ngày đăng: 23/04/2018 (Lượt xem: 182)

THỜI GIAN

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

CHỤP ẢNH

THỨ 2

23/04/2018

1

18h00 – 21h00

MC 111

TALKSHOW

MC LÊ ANH

HUYỀN TRANG

VIETSKILL

 

THỨ 4

25/04/2018

2

18h00 – 21h00

MC 111

NGHỈ LỄ

 

HUYỀN TRANG

VIETSKILL

 

THỨ 5

26/04/2018

3

16h45 – 19h15

CHỮA NGỌNG

N28

THỰC HÀNH

BUỔI 9

TRÁNG THÚY

 

THÁI NGUYÊN

 

 

18h00 – 21h00

MC 112

NHẬP MÔN MC

MC THANH MAI

HÀ TRANG

VIETSKILL

M.ANH

THỨ 6

27/04/2018

4

18h00 – 20h00

CHỮA NGỌNG N29

THỰC HÀNH

BUỔI 8

THÙY LINH

HUYỀN

VIETSKILL

 

THỨ 7

27/04/2018

5

08h30 – 10h30

CHỮA NGỌNG N31

NGHỈ LỄ

 

 

VIETSKILL

 

6

08h30 – 11h00

N04

THÁI NGUYÊN

NGHỈ LỄ

 

 

 

 

7

14h00 – 16h30

N137 (4 – 6 T)

NGHỈ LỄ

 

 

VIETSKILL

 

8

18h00 – 20h00

CHỮA NGỌNG LỚN

NGHỈ LỄ

 

 

VIETSKILL

 

CHỦ NHẬT

28/04/2018

9

08h30 – 11h00

N135 (6 – 10T)

NGHỈ LỄ

 

 

VIETSKILL

 

10

8h30 – 11h00

N133

KĨ NĂNG SỐNG

(LAUREATE 3)

NGHỈ LỄ

 

 

HÀNG BÀI

 

11

8h30 – 11h00

 N132 (10 – 16T)

NGHỈ LỄ

 

 

VICTORY

 

13

08h30 – 11h00

N15 ĐÔNG ANH

NGHỈ LỄ

 

 

ĐÔNG ANH

 

14

09h00 – 11h00

CHƯA NGỌNG

N30

NGHỈ LỄ

 

 

ECOPARK

 

15

14h30 – 17h00

N139 (6 - 9T)

ECOPARK

NGHỈ LỄ

 

 

ECOPARK

 

16

14h00 – 16h30

N134 (6-9T)

NGHỈ LỄ

 

 

VIETSKILL

 

17

14h00 – 16h30

N136 (7 – 12T)

TIMES CITY

NGHỈ LỄ

 

 

SOLID

 

18

18h00 – 20h30

N138 (10 – 16T)

NGHỈ LỄ

 

 

VIETSKILL