Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
Album ảnh hoạt động của Vietskill
Số lượng ảnh: 14 ảnh
Ngày đăng : 14/10/2022
Lượt xem : 395
Album ảnh hoạt động của Vietskill
MC giao tiếp thuyết trình
MC giao tiếp thuyết trình
MC giao tiếp thuyết trình
MC giao tiếp thuyết trình
MC giao tiếp thuyết trình
MC nhí
MC nhí
Kỹ năng sống trường CĐ Lý Thái Tổ
Kỹ năng sống trường CĐ Lý Thái Tổ
Văn hóa Doanh nghiệp Vân Nguyên Edubiz
Văn hóa Doanh nghiệp Vân Nguyên Edubiz
Kỹ năng sống trường CĐ Lý Thái Tổ
Văn hóa Doanh nghiệp Vân Nguyên Edubiz
MC giao tiếp thuyết trình