Nguyễn Thanh Mai
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Ngọc Lan (cơ sở Tp.HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Hotline Vietskill
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Tường Nguyên
0971 188 468
tuongnguyenvb@gmail.com
Nguyễn Hạnh
0363 126 699
hanhnguyen12c2xh@gmail.com
Tạ Huyền
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thảo (cơ sở TPHCM)
0912 888 129
thaonguyen.minhtritn@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
QUẢNG CÁO
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM ĐÊM CHUNG KẾT MC NHÍ 2013

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM ĐÊM CHUNG KẾT MC NHÍ 2013

Ngày đăng: 30/08/2013 (Lượt xem: 2262)

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM

ĐÊM CHUNG KẾT MC NHÍ 2013

NỘI DUNG: DẪN ĐƠN + NĂNG KHIẾU

THANG ĐIỂM: 40

STT

SBD

HỌ VÀ TÊN ĐỆM

TÊN

NS

DẪN ĐƠN (28 ĐIỂM)

NĂNG KHIẾU (12 ĐIỂM)

TỔNG

1

073

Nguyễn Phương Trà

My

2002

27.5

11.9

39.4

2

025

Lê Quang

Đại

2001

27.6

11.2

38.8

3

081

Nguyễn Thúy

Vinh

2005

27.2

11.4

38.6

4

085

Nguyễn Minh

Tâm

2005

23.8

11.5

35.3

5

087

Nguyễn Kim

Anh

2004

23.8

11.5

35.3

6

082

Nguyễn Ngọc

Anh

2004

25.6

9.6

35.2

7

089

Nhữ Hoàng

Minh

2003

23.0

12.0

35

8

021

Bùi Thùy

Dương

2005

24.5

9.2

33.7

9

013

Nguyễn Chúc

Anh

2006

24.4

9.0

33.4

10

068

Long Anh

2003

21.6

9.8

31.4

11

024

Nguyễn Lê Diệu

2005

22.0

9.3

31.3

12

048

Nguyễn Kim Diệu

Phương

2004

20.9

10.1

31

13

096

Lê Khánh

Thư

2005

20.2

10.2

30.4

14

088

Hà Phương

Linh

2005

20.0

10.2

30.2

15

097

Đinh Hải

Yến

2000

20.7

9.4

30.1

16

034

Nguyễn Ngân

2000

21.0

9.0

30

17

014

Nguyễn Nhật

Bình

1999

19.0

9.2

28.2

18

035

Ngô Minh

Hoàn

2005

18.7

8.8

27.5