Nguyễn Thanh Mai
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Ngọc Lan (cơ sở Tp.HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Hotline Vietskill
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Tường Nguyên
0971 188 468
tuongnguyenvb@gmail.com
Nguyễn Hạnh
0363 126 699
hanhnguyen12c2xh@gmail.com
Tạ Huyền
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thảo (cơ sở TPHCM)
0912 888 129
thaonguyen.minhtritn@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
QUẢNG CÁO
Kết quả bình chọn thí sinh yêu thích nhất từ 12h ngày 05/08 tới 12h ngày 26/08

Kết quả bình chọn thí sinh yêu thích nhất từ 12h ngày 05/08 tới 12h ngày 26/08

Ngày đăng: 26/08/2013 (Lượt xem: 1817)
Ban tổ chức cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí năm 2013 cập nhật kết quả bình chọn thí sinh yêu thích nhất từ 12h ngày 05/08 tới 12h ngày 26/08.

MÃ SỐ

SỐ LƯỢNG TIN NHẮN BÌNH CHỌN

MC 092

9665

MC 057

6817

MC 096

3499

MC 021

3408

MC 045

1475

MC 028

1240

MC 001

1043

MC 081

855

MC 086

818

MC 014

724

MC 042

647

MC 102

633

MC 058

503

MC 041

459

MC 024

400

MC 065

302

MC 076

300

MC 054

277

MC 083

226

MC 012

216

MC 025

185

MC 061

158

MC 035

147

MC 060

125

MC 085

118

MC 050

112

MC 059

108

MC 029

106

MC 011

98

MC 034

98

MC 067

82

MC 037

79

MC 013

75

MC 062

71

MC 007

67

MC 032

60

MC 082

60

MC 005

59

MC 069

59

MC 098

59

MC 026

57

MC 073

56

MC 097

53

MC 020

51

MC 095

49

MC 016

48

MC 071

48

MC 066

47

MC 068

46

MC 023

45

MC 044

44

MC 070

40

MC 010

39

MC 009

38

MC 093

34

MC 100

34

MC 091

28

MC 101

28

MC 088

27

MC 022

24

MC 077

24

MC 002

20

MC 004

19

MC 043

19

MC 017

18

MC 099

18

MC 031

17

MC 048

16

MC 008

15

MC 084

11

MC 030

9

MC 053

9

MC 089

9

MC 027

6

MC 049

6

MC 064

4

MC 018

3

MC 019

3

MC 056

3

MC 087

3

MC 015

2

MC 046

2

MC 052

2

MC 075

2

MC 094

2

MC 047

1

MC 072

1

MC 090

1

MC 003

0

MC 006

0

MC 033

0

MC 036

0

MC 038

0

MC 039

0

MC 040

0

MC 051

0

MC 055

0

MC 063

0

MC 074

0

MC 078

0

MC 079

0

MC 080

0