Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
Tổng số video: 90
(Ngày đăng: 11/10/2022 - Lượt xem: 1036779)
Phim Tài Liệu: Nghề dẫn chương trình - MC
Ngày đăng: 04/08/2016 - Lượt xem: 1270
MUSIC FOR KID MC NHÍ YẾN CHI
Ngày đăng: 07/07/2016 - Lượt xem: 891
BẢN TIN THỂ THAO
Ngày đăng: 07/07/2016 - Lượt xem: 764
BẢN TIN THỂ THAO
Ngày đăng: 07/07/2016 - Lượt xem: 733