Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
Tổng số video: 90
(Ngày đăng: 11/10/2022 - Lượt xem: 1036790)
Chung kết Young MC Talent 2012 (Phần 4)
Ngày đăng: 15/08/2016 - Lượt xem: 774
Chung kết Young MC Talent 2012 (Phần 3)
Ngày đăng: 15/08/2016 - Lượt xem: 749
Chung kết Young MC Talent 2012 (Phần 2)
Ngày đăng: 15/08/2016 - Lượt xem: 720
Chung kết Young MC Talent 2012 (Phần 1)
Ngày đăng: 15/08/2016 - Lượt xem: 764
CUỘC THI MC NHÍ - YOUNG MC TALENT VIETSKILL
Ngày đăng: 15/08/2016 - Lượt xem: 849
THTQ DU LỊCH HÀ GIANG MC NHẬT MINH
Ngày đăng: 07/08/2016 - Lượt xem: 827