Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA KỸ NĂNG GIAO TIẾP VIETSKILL

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA KỸ NĂNG GIAO TIẾP VIETSKILL

Ngày đăng: 24/10/2022 (Lượt xem: 35630)
Khóa học trang bị những kĩ năng quan trọng giúp học viên nắm được nghệ thuật giao tiếp ứng xử tinh tế, thông minh, thể hiện sự tự tin trong mọi tình huống.

  

DAO-TAO-MC-KI-NANG-GIAO-TIEP-KI-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL (1).PNG

DAO-TAO-MC-KI-NANG-GIAO-TIEP-KI-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL (2).PNG

DAO-TAO-MC-KI-NANG-GIAO-TIEP-KI-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL (3).PNG

DAO-TAO-MC-KI-NANG-GIAO-TIEP-KI-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL (4).PNG

DAO-TAO-MC-KI-NANG-GIAO-TIEP-KI-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL (5).PNG

DAO-TAO-MC-KI-NANG-GIAO-TIEP-KI-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL (6).PNG

DAO-TAO-MC-KI-NANG-GIAO-TIEP-KI-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL (7).PNG

DAO-TAO-MC-KI-NANG-GIAO-TIEP-KI-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL (8).PNG

DAO-TAO-MC-KI-NANG-GIAO-TIEP-KI-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL (9).PNG

DAO-TAO-MC-KI-NANG-GIAO-TIEP-KI-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL (10).PNG

DAO-TAO-MC-KI-NANG-GIAO-TIEP-KI-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL (11).PNG

Download phiếu đăng kí nhập học tại đây

 ---Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm   VietSkill---