Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH VIETSKILL

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH VIETSKILL

Ngày đăng: 21/12/2022 (Lượt xem: 18892)
Chương trình trang bị những kĩ năng quan trọn trong thuyết trình chuyên nghiệp.

CHUONG-TRINH-DAO-TAO-KY-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL-1.jpg

 

CHUONG-TRINH-DAO-TAO-KY-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL-2.jpg

 

CHUONG-TRINH-DAO-TAO-KY-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL-3.jpg

 

CHUONG-TRINH-DAO-TAO-KY-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL-4.jpg

 

CHUONG-TRINH-DAO-TAO-KY-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL-5.jpg

 

CHUONG-TRINH-DAO-TAO-KY-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL-10.jpg

 

CHUONG-TRINH-DAO-TAO-KY-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL-11.jpg

 

CHUONG-TRINH-DAO-TAO-KY-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL-8.jpg

 

CHUONG-TRINH-DAO-TAO-KY-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL-9.jpg

 

 

Download phiếu đăng kí nhập học tại đây