Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH KHAI GIẢNG – VIETSKILL THÁNG 05/2014

Ngày đăng: 28/04/2014 - Lượt xem: 1930
LỊCH KHAI GIẢNG – VIETSKILL 

THÁNG 05/2014

 

 

KHÓA HỌC

THỜI GIAN KHAI GIẢNG

THỨ

GIỜ HỌC

MC 46

5/05/2014

2,5

18h – 21h

CN – NHÍ

Chữa ngọng nhí

04/05/2014

7

9h-11h

MC NÂNG CAO

7/05/2014

4

18h – 21h

 

MC NHÍ

 

11/05/2014

CHỦ NHẬT

8h30 -10h30

MC 47

15/05/2014

2,5

18h – 21h

PR – MARKETING

16/05/2014

3,6

18h – 21h

GIAO TIẾP

THUYẾT TRÌNH

21/05/2014

4,6

18h – 21h

MC - NHÍ

24/05/2014

THỨ 7

14h – 17h

MC 48

27/05/2014

3,5

18h – 21h