Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH KHAI GIẢNG – VIETSKILL THÁNG 02, THÁNG 03/2014

Ngày đăng: 14/02/2014 - Lượt xem: 1806LỊCH KHAI GIẢNG – VIETSKILL 

THÁNG 02, THÁNG 03/2014

 

 

KHÓA HỌC

THỜI GIAN KHAI GIẢNG

THỨ

GIỜ HỌC

MC 42

17/02/2014

2,5

18h – 21h

CN – NHÍ 06

Chữa ngọng nhí

22/02/2014

7

9h-11h

 

MC NHÍ

 

1/03/2014

7

14h – 17h

PR – MARKETING

11/03/2014

3,5

18h – 21h

GIAO TIẾP

THUYẾT TRÌNH

17/03/2014

2,6

18h – 21h

MC - NHÍ

23/03/2014

Chủ nhật

8h30 -10h30

MC 43

28/03/2014

3,6

18h – 21h