Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH KHAI GIẢNG – VIETSKILL THÁNG 09/2013

Ngày đăng: 03/09/2013 - Lượt xem: 1615

LỊCH KHAI GIẢNG – VIETSKILL 

THÁNG 09/2013

 

 

KHÓA HỌC

THỜI GIAN KHAI GIẢNG

THỨ

GIỜ HỌC

 

MC NHÍ

 

04/09/2013

4,6

18h – 21h

MC 38

07/09/2013

7

14h – 17h

MC 39

08/09/2013

CN

8h30 – 11h30

THUYẾT TRÌNH

14/09/2013

7

8h30 – 11h30

KỸ NĂNG SỐNG

21/09/2013

7

14h – 17h

MC - NHÍ

29/09/2013

CN

14h – 17h

MC 40

25/09/2013

4,6

18h – 21h