Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH KHAI GIẢNG – VIETSKILL THÁNG 08/2013

Ngày đăng: 01/08/2013 - Lượt xem: 1775

LỊCH KHAI GIẢNG – VIETSKILL 

THÁNG 08/2013

 

 

KHÓA HỌC

THỜI GIAN KHAI GIẢNG

THỨ

GIỜ HỌC

 

MC NHÍ

 

03/08/2013

7

14h – 17h

MC 37

06/08/2013

3,5

18h – 21h

MC 38

08/08/2013

5,7

18h – 21h

THUYẾT TRÌNH

12/08/2013

2,4

18h – 21h

KỸ NĂNG SỐNG

17/08/2013

7

14h – 17h

MC - NHÍ

21/08/2013

4

14h – 17h

KỸ NĂNG SỐNG

24/08/2013

7

9h – 11h