Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH KHAI GIẢNG – VIETSKILL THÁNG 1/2013

Ngày đăng: 19/02/2013 - Lượt xem: 1739

LỊCH KHAI GIẢNG – VIETSKILL 

THÁNG 1/2013

 

KHÓA HỌC

THỜI GIAN KHAI GIẢNG

THỨ

GIỜ HỌC

 

MC – NHÍ

KỸ NĂNG SỐNG

 

13/1/2013

CN

14h – 17h

MC – NHÍ

KỸ NĂNG SỐNG

19/01/2013

7

8h30-11h30

 

MC 29

17/01/2013

3,5

18h – 21h

 

MC 30

THUYẾT TRÌNH 03

 

19/01/2013

4,7

18h – 21h

 

MC 30

CHỮA NGỌNG 

28/01/2013

2,6

18h – 21h

 

MC 31

GIAO TIẾP 04

24/01/2013

2,5

18h – 21h