Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH KHAI GIẢNG - VIETSKILL THÁNG 11

Ngày đăng: 31/10/2012 - Lượt xem: 1652


LỊCH KHAI GIẢNG – VIETSKILL 

THÁNG 11/2012

 

KHÓA HỌC

THỜI GIAN KHAI GIẢNG

THỨ

GIỜ HỌC

 

MC – NHÍ

KỸ NĂNG SỐNG

 

04/11/2012

CN

8h - 11h

 

MC 27

CHỮA NGỌNG

10/11/2012

7

8h – 11h

 

MC 28

GIAO TIẾP 04

 

17/11/2012

7

14h – 17h

 

MC 29

THUYẾT TRÌNH 03

 

13/11/2012

3,5

18h – 21h

 

MC 30

CHỮA NGỌNG 

14/11/2012

4,7

18h – 21h

 

MC 31

CHỮA  NGỌNG

26/11/2011

2,6

18h – 21h