Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH KHAI GIẢNG – VIETSKILL THÁNG 10/2012

Ngày đăng: 02/10/2012 - Lượt xem: 1684


LỊCH KHAI GIẢNG – VIETSKILL

 

THÁNG 10/2012

 

KHÓA HỌC

THỜI GIAN KHAI GIẢNG

THỨ

GIỜ HỌC

 

MC – NHÍ

KỸ NĂNG SỐNG

 

07/10/2012

CN

8h - 11h

 

MC – NHÍ

(Nâng cao)

KỸ NĂNG SỐNG

 

07/10/2012

CN

14h – 17h

 

MC 26

GT 04

 

09/10/2012

3,6

18h – 21h

 

MC 26

TT 02

 

10/10/2012

4,7

18h – 21h

 

MC 27

MC – NHÍ

 

22/10/2012

2,5

18h – 21h