Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH KHAI GIẢNG ONLINE DỰ KIẾN THÁNG 06/2021

Ngày đăng: 26/06/2021 - Lượt xem: 768

 

LỊCH KHAI GIẢNG  ONLINE DỰ KIẾN THÁNG 06/2021

 

STT

TÊN LỚP

LỊCH HỌC

THỜI GIAN

NGÀY K/G

GHI CHÚ

Học viên

 KHÓA MC - GIAO TIẾP - THUYẾT TRÌNH, GIÁO VIÊN KỸ NĂNG SỐNG

1

MC 176

Thứ 2 - 4

18h00 - 21h00

(Thứ 4) 09/06/2021

 

 

2

MC 177

Thứ 3 - 5

18h00 - 21h00

(Thứ 5) 10/06/2021

 

 

3

MC 178

Thứ 3 - 5

18h00 - 21h00

(Thứ 3) 29/06/2021

 

 

4

MC 179

Thứ 2 - 4

18h00 – 21h00

(Thứ 2)

28/06/2021

 

 

5

MC 182 cuối tuần

Sáng chủ nhật

8h30 – 11h30

20/06/2021

 

 

6

MC Nâng cao 11

Chủ nhật

8h30 - 11h30

07/06/2021

 

 

       CÁC LỚP MC NHÍ

1

MC nhí 7 – 10 T

Tối thứ 2 4

18h30 – 21h00

09/06/2021

 

 

2

MC nhí 7 – 10 T

Sáng 2 4

8h30 – 11h00

16/06/2021

 

 

3

MC nhí 7 – 10 T

Sáng 3 5

8h30 – 11h00

17/06/2021

 

 

4

MC nhí 7 – 10 T

Tối 2 4 6

18h30 – 21h00

21/06/2021

 

 

5

MC nhí 7 – 10 T

Tối 3 5

18h00 – 20h30

10/06/2021

 

 

6

MC nhí 7 – 10 T

Tối 3 5 7

18h00 – 16h30

24/06/2021

 

 

7

MC nhí 10 – 15T

Sáng thứ 2 4 6

8h30 – 11h00

23/06/2021

 

 

8

MC nhí 10 – 15T

Sáng 3 5 7

8h30 – 11h00

22/06/2021

 

 

9

MC nhí 10 – 15T

Tối thứ 2 4 6

18h00 – 20h30

28/06/2021

 

 

10

MC nhí 10 – 15T

Tối 3 5 7

18h00 – 20h30

29/06/2021

 

 

LỚP CHỮA NGỌNG - GIỌNG ĐỊA PHƯƠNG

1

Chữa Ngọng Nhí kèm riêng

Tối thứ 2 4

19h00 - 20h00

07/06/2021

Zoom

 

2

Chữa Ngọng Nhí kèm riêng

Tối thứ 2 4

19h00 - 20h00

09/06/2021

Zoom

 

3

Chữa Ngọng Nhí kèm riêng

Tối thứ 3 5

19h00 - 20h00

08/06/2021

Zoom

 

4

Chữa Ngọng Nhí kèm riêng

Tối thứ 3 5

19h00 – 20h00

10/06/2021

Zoom

 

5

Chữa Ngọng Nhí kèm riêng

Tối thứ 4 6

19h00 – 20h00

11/06/2021

Zoom

 

6

Chữa Ngọng lớn

Chiều thứ 7

14h30 – 16h30

05/06/2021

Zoom

 

7

Chữa Ngọng lớn

Chiều thứ 3 5

14h00 – 16h30

03/06/2021 

   Zoom

6

Chữa Ngọng lớn

Tối 2 4

19h00 – 21h00

07/06/2021

Zoom