Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG VIETSKILL 06/2020

Ngày đăng: 05/05/2020 - Lượt xem: 2454

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG VIETSKILL 06/2020

 

STT

TÊN LỚP

LỊCH HỌC

THỜI GIAN

NGÀY K/G

GHI CHÚ

Học viên

 KHÓA MC - GIAO TIẾP - THUYẾT TRÌNH, GIÁO VIÊN KỸ NĂNG SỐNG

1

MC153

Thứ 2 - 4

18h - 21h

(Thứ 4) 03/06/2020

 

 

2

MC154

Thứ 3 - 5

8h30 - 11h30

09/06/2020

 

 

3

MC155

Thứ 2 - 4

18h -21h

(T4) 17/06/2020

 

 

4

MC 156

Thứ 3 - 5

18h – 21h

(T5)

25/06/2020

 

 

5

MC 157

Thứ 2 - 4

18h – 21h

29/06/2020

 

 

6

MC 158

Thứ 3 - 5

18h – 21h

30/06/2020

 

 

7

MC159 cuối tuần

Tối chủ nhật

18h00 - 21h00

14/06/2020

 

 

8

MC 160 cuối tuần

Sáng chủ nhật

8h30 - 11h30

14/06/2020

 

 

9

MC 161 cuối tuần

Chiều thứ 7

14h00 – 17h00

06/06/2020

 

 

10

MC Nâng cao 11

Chủ nhật

8h30 - 11h30

28/06/2020

 

 

11

GIÁO VIÊN NGUỒN 15

Chủ nhật

sáng/ chiều

07/06/2020

 

 

12

GIÁO VIÊN NGUỒN 16

Chủ nhật

Sáng/chiều

28/06/2020

 

 

13

GIÁO VIÊN NGUỒN 17

Thứ 7

Sáng/chiều

20/06/2020

 

 

       CÁC LỚP MC NHÍ

 

MC nhí  4 -7 T   

Sáng Thứ 7   

8h30 - 11h

06/06/2020

 

 

 

MC nhí 4 - 7T

Chiều thứ 7

8h30 - 11h00

13/06/2020

 

 

MC nhí 4 – 7T

Sáng chủ nhật

8h30 – 11h00

14/06/2020

 

 

MC nhí 7 - 10T

Chiều Thứ 7   

14h - 16h30

06/06/2020

 

 

 

MC nhí 7 – 10T

Tối thứ 7

18h00 – 20h30

13/06/2020

 

 

 

MC nhí 7 - 10

Sáng chủ nhật

8h30 – 11h00

07/06/2020

 

 

 

MC nhí 7 - 10

Chiều chủ nhật

14h00 – 16h30

14/06/2020

 

 

 

MC nhí 7 – 10

Sáng 2 - 4

8h30 – 11h00

22/06/2020

 

 

 

MC nhí 7 – 10T

Sáng 3 - 5

8h30 – 11h00

23/06/2020

 

 

 

MC nhí 7 – 10T

Tối 2 - 4

18h00 – 20h30

10/06/2020

 

 

 

MC nhí 7 – 10T

Tối 3 - 5

18h00 – 20h30

16/06/2020

 

 

 

MC nhí 10 -15 tuổi     

Chiều thứ 7

14h00 - 16h30

06/06/2020

 

 

 

MC nhí 10 – 15T

Tối thứ 7

18h – 21h

13/06/2020

 

 

MC nhí 10 – 15T

Tối 2 - 4

18h – 20h30

11/06/2020

 

 

MC nhí 10 – 15T

Tối 3 – 5

18h – 20h30

09/06/2020

 

 

MC nhí 10 -15 tuổi     

Chiều chủ nhật

14h00 - 16h30

14/06/2020

 

 

MC nhí 10 -15 tuổi     

Sáng chủ nhật

8h30-  11h00

14/06/2020

 

 

MC nhí 10 -15 tuổi     

Tối chủ nhật

18h00 -20h30

21/06/2020

 

 

MC nhí 10 – 15T

Sáng 2 - 4

8h30 – 11h00

22/06/2020

 

 

 

MC nhí 10 – 15T

Sáng 3 - 5

8h30 – 11h00

23/06/2020

 

 

 

MC Nhí Nâng cao 29

sáng chủ nhật

8h30 - 11h00

28/06/2020

 

 

MC Nhí Nâng cao 30

Tối thứ 7

18h00 – 20h30

27/06/2020

 

 

Kĩ năng sống Laureate nâng cao

chiều chủ nhật

14h00 - 16h30

Nguyên Hồng

 

 

Kĩ năng sống Laureate nâng cao

Chiều Chủ Nhật

14h00 - 16h30

Nguyên Hồng

 

 

Kỹ năng sống Laureate nâng cao

Chiều thứ 7

14h00 – 16h30

 

Nguyên Hồng

 

 

Kỹ năng sống Laureate nâng cao

Tối chủ nhật

18h00 – 20h30

 

Nguyên Hồng

 

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP CƠ SỞ VIETSKILL

 

MC nhí Times City 7 - 10T

Sáng chủ nhật

8h30 - 11h00

14/06/2020

Times City

 

 

MC nhí Times City 7 – 10T

Chiều thứ 7

14h – 16h30

20/06/2020

Times City

 

 

MC nhí Times City 7 – 10T

Sáng thứ 2 - 4

8h30 – 11h00

24/06/2020

Times City

 

 

MC nhí Times City 7 – 10T

Sáng 3 - 5

8h30 – 11h00

25/06/2020

Times City

 

 

MC nhí Times City 7 – 10T

Tối 2 - 4

18h00 – 20h30

17/06/2020

Times City

 

 

MC nhí Times City 7 - 10

Tối 3 - 5

18h00 – 20h30

18/06/2020

Times City

 

 

MC nhí Times City 5 -8T

chiều chủ nhật

14h00 - 16h30

14/06/2020

Times City

 

 

MC nhí Times City 8 - 13T

Chiều thứ 7

14h00 - 16h30

13/06/2020

Times City

 

 

MC nhí Times City 10 – 15t

Tối thứ 2 - 4

18h00 – 20h30

15/06/2020

Times City

 

 

MC nhí Times City 10 – 15t

Tối 3 - 5

18h00 – 20h30

11/06/2020

Times City

 

 

MC nhí Times City 10 – 15t

Tối chủ nhật

18h00 – 20h30

21/06/2020

Times City

 

 

MC nhí Mỗ Lao 8 – 13t

Tối thứ 3 - 6

18h00 - 20h30

16/06/2020

Mỗ Lao – Hà Đông

 

 

MC nhí Mỗ Lao 6 - 10 tuổi

Tối thứ 7

18h00 - 20h30

13/06/2020

Mỗ Lao - Hà Đông

 

 

MC nhí Mỗ Lao 6 -12 tuổi

Tối chủ nhật

18h00 - 20h30

21/06/2020

Mỗ Lao - Hà Đông

 

 

MC nhí Ngô Thì Nhậm - HĐ

Chiều chủ nhật

16h00 - 18h30

14/06/2020

Ngô Thì Nhậm-HĐ

 

 

MC nhí Ngô Thì Nhậm - HĐ

Chiều thứ 7

16h00 – 18h30

20/06/2020

Ngô Thì Nhậm-HĐ

 

LỚP CHỮA NGỌNG - GIỌNG ĐỊA PHƯƠNG

1

Chữa Ngọng Nhí

Sáng thứ 7

9h00 -11h00

06/06/2020

Nguyên Hồng. Đống Đa

 

2

Chữa Ngọng Nhí

Chiều thứ 7

14h30 - 16h30

13/06/2020

Nguyên Hồng. Đống Đa

 

3

Chữa Ngọng Nhí

sáng chủ nhật

9h00 - 11h00

07/06/2020

Nguyên Hồng. Đống Đa

 

 

Chữa ngọng nhí

Tối thứ 6

18h00 – 20h00

05/06/2020

Nguyên Hồng, Đống Đa

 

4

Chữa ngọng Nhí Ecopark

Chiều chủ nhật

14h - 16h

21/06/2020

Nhà D1 Rừng Cọ

 

5

Chữa ngọng Nhí Times City

Chiều chủ nhật  

14h -16h

07/06/2020

T18 Times

 

11

Chữa Ngọng lớn

Tối thứ 6

18h30 - 20h30

Có Nhận kèm riêng

 

 

12

Chữa Ngọng lớn

sáng chủ nhật

8h00- 9h00