Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH KHAI GIẢNG HÈ 2018 - THÁNG 5 + 6

Ngày đăng: 30/05/2018 - Lượt xem: 3490

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC KĨ NĂNG VIETSKILL

THÁNG 5 + 6 NĂM 2018

*** VIETSKILL CƠ SỞ MIỀN BẮC (THÁNG 6)


KHÓA HỌC

LỊCH

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

GIỜ HỌC

ĐỊA ĐIỂM

MC NHÍ

KỸ NĂNG SỐNG

(4  - 6 Tuổi)

Thứ 7: 02/06/2018

Thứ 7

08h30 – 11h00

Ecopark

Thứ 7: 09/06/2018

Thứ 7

08h30 – 11h00

Nguyên Hồng

Thứ 2: 18/06/2018

Thứ 2, 4

14h30 – 17h00

Nguyên Hồng

Thứ 7: 09/06/2018

Thứ 7

14h00 – 16h30

Times City

Thứ 5: 14/06/2018

Thứ 3, 5

18h30 – 21h00

Hà Đông

MC NHÍ

KỸ NĂNG SỐNG

(7 - 10 Tuổi)

Thứ 7: 02/06/2018

Thứ 7

08h30 – 11h00

Hà Đông

Chủ Nhật: 03/06/2018

Thứ 4, CN

18h00 – 20h30

Làng Việt Kiều Châu Âu

Thứ 4: 06/06/2018

Thứ 2, 4

08h30 – 11h00

Nguyên Hồng

Thứ 5: 07/06/2018

Thứ 3, 5

18h00 -20h30

Thứ 4: 13/06/2018

Thứ 2, 4

14h30 – 17h00

Thứ 4: 06/06/2018

Thứ 4, 6

08h30 – 11h00

Chùa Hà

Thứ 7: 09/06/2018

Thứ 7

08h30 – 11h00

Times City

Thứ 2: 25/06/2018

Thứ 2, 4

08h30 – 11h00

Nguyên Hồng

Thứ 2: 25/06/2018

Thứ 2, 4

18h00 – 20h30

Thứ 7: 30/06/2018

Thứ 5, 7

08h30 – 11h00

MC NHÍ

KỸ NĂNG SỐNG

(9 – 13 Tuổi)

(11 - 15 Tuổi)

Thứ 4: 06/06/2018

Thứ 2, 4

08h30 – 11h00

Nguyên Hồng

Thứ 5: 07/06/2018

Thứ 3, 5

18h00 -20h30

Thứ 7: 02/06/2018

Thứ 7

14h00 – 16h30

Ecopark

Chủ Nhật: 03/06/2018

CN

08h30 – 11h00

Times City

Thứ 2: 25/06/2018

Thứ 2, 4

08h30 – 11h00

Nguyên Hồng

Thứ 7: 30/06/2018

Thứ 5, 7

08h30 – 11h00

MC NHÍ

KỸ NĂNG SỐNG

(13 – 17 Tuổi)

Thứ 3: 12/06/2018

Thứ 3, 5

18h00 - 20h30

Nguyên Hồng

MC

GIAO TIẾP

THUYẾT TRÌNH

(Sinh viên,người đi làm)

Thứ 5: 07/06/2018

Thứ 3, 5

18h00 -21h00

Nguyên Hồng

Thứ 2: 25/06/2018

Thứ 2, 4

18h00 – 21h00

CHỮA NGỌNG NHÍ

Thứ 7: 09/06/2018

Thứ 7

15h00 -17h00

Nguyên Hồng

Thứ 2: 18/06/2018

Thứ 2, 4

18h00 – 20h00

Chủ Nhật: 17/06/2018

CN

15h00 – 17h00

Ecopark

 

*** VIETSKILL CƠ SỞ MIỀN NAM

KHÓA HỌC

THỜI GIAN

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

GIỜ HỌC

ĐỊA ĐIỂM


MC NHÍ 
KỸ NĂNG SỐNG

Thứ 7: 05/05/2018

Thứ 7

09h00 - 11h30

CMT8

Thứ 7: 12/05/2018

Thứ 7

16h30 - 19h00

CMT8

Chủ Nhật: 12/05/2018

Chủ Nhật

16h30 - 19h00

CMT8

Chủ Nhật: 03/06/2018

Chủ Nhật

09h00 - 11h30

CMT8

Thứ 7: 26/5/2018

Sáng thứ 7

9h00 - 11h30

CMT8

Thứ 4: 06/06/2018

Sáng thứ 4, 6

9h00 - 11h30

CMT8

Thứ 4: 06/06/2018

Tối thứ 4, 6

18h00 - 20h30

CMT8

Thứ 7: 07/06/2018

Sáng thứ 7, CN

9h30 - 11h30

2A Linh Trung, Thủ Đức

Thứ 7: 16/6/2018

Chiều thứ 7, CN

14h00 - 16h00

2A Linh Trung, Thủ Đức

Thứ 7: 16/6/2018

Sáng thứ 7

9h00 - 11h30

140 Cộng Hòa

Thứ 7: 16/6/2018

Chiều thứ 7

17h00 - 19h30

140 Cộng Hòa

MC NÂNG CAO NHÍ

Thứ 7: 12/05/2018

Thứ 7

16h30 - 19h00

CMT8

MC

GIAO TIẾP

THUYẾT TRÌNH

(Sinh viên, người đi làm)

Thứ 3: 15/05/2018

Thứ 3, 5

18h30 – 21h00

CMT8

 

GHI CHÚ:

            Trên đây là lịch khai giảng dự kiến các lớp, phụ huynh và học sinh có thể  đăng ký lịch học theo nguyện vọng để được sắp xếp lớp phù hợp*** VIETSKILL CƠ SỞ MIỀN BẮC (THÁNG 5 - ĐÃ KHAI GIẢNG)

MC NHÍ

KỸ NĂNG SỐNG

(4 - 6 Tuổi)

Thứ 7: 12/05/2018

Thứ 7

14h00 – 16h30

Nguyên Hồng

Chủ nhật: 27/05/2018

Chủ Nhật

08h30 – 11h00

Thứ 2: 28/05/2018

Thứ 2, 4

08h30 – 11h00

Chủ nhật: 27/05/2018

Chủ Nhật

08h30 – 11h00

Times City

Thứ 7: 19/05/2018

Thứ 7

08h30 – 11h00

Hà Đông

Chủ Nhật: 27/05/2018

Chủ Nhật

08h30 – 11h00

Cầu Giấy

Thứ 2: 28/05/2018

Thứ 2, 4

08h30 – 11h00

MC NHÍ

KỸ NĂNG SỐNG

(7 - 10 Tuổi)

Thứ 7: 26/05/2018

Thứ 7

14h30 – 16h30

Nguyên Hồng

Chủ nhật: 27/05/2018

Chủ Nhật

08h30 – 11h00

Thứ 2: 28/05/2018

Thứ 2, 4

08h30 – 11h00

Thứ 3: 29/05/2018

Thứ 3, 5

18h00 – 20h30

Thứ 7: 19/05/2018

Thứ 7

08h30 – 11h00

Hà Đông

Chủ nhật 27/05/2018

Chủ Nhật

14h30 – 17h00

Ecopark

Thứ 3: 31/05/2018

Thứ 3, 5

08h30 – 11h00

Hàng Bài

Thứ 5: 31/05/2018

Thứ 3, 5

08h30 – 11h00

Cầu Giấy

MC NHÍ

KỸ NĂNG SỐNG

(11 - 15 Tuổi)

Thứ 7: 26/05/2018

Thứ 7

14h30 – 16h30

 

Nguyên Hồng

Chủ nhật: 27/05/2018

Chủ Nhật

08h30 – 11h00

Thứ 2: 28/05/2018

Thứ 2, 4

08h30 – 11h00

Thứ 3: 29/05/2018

Thứ 3, 5

18h00 – 20h30

Thứ 2: 28/05/2018

Thứ 2, 4

08h30 – 11h00

Hàng Bài

MC

GIAO TIẾP

THUYẾT TRÌNH

(Sinh viên,người đi làm)

Thứ 2: 28/05/2018

Thứ 2, 4

18h00 – 21h00

Nguyên Hồng

Chủ nhật: 17/05/2018

Chủ nhật

14h00 – 17h00

Thứ 3: 24/05/2018

Thứ 3, 5

18h00 - 21h00

NÂNG CAO NHÍ

Chủ nhật: 27/05/2018

Chủ Nhật

14h00 – 16h30

NÂNG CAO LỚN

Thứ 6: 25/05/2018

Thứ 6

18h00 – 21h00

 

CHỮA NGỌNG NHÍ

Thứ 6: 26/05/2018

Thứ 6

18h00 – 20h00

Nguyên Hồng

Thứ 7: 12/05/2018

Thứ 7

08h30 – 10h30

Chủ Nhật: 13/05/2018

Chủ Nhật

09h00 – 11h00

Ecopark

Thứ 6: 18/05/2018

Thứ 6

18h00 – 20h00

Nguyên Hồng