Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH KHAI GIẢNG VIETSKILL THÁNG 04/2018

Ngày đăng: 27/03/2018 - Lượt xem: 2059
l

*** CƠ SỞ MIỀN BẮC

KHÓA HỌC

THỜI GIAN

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

GIỜ HỌC

ĐỊA ĐIỂM

MC NHÍ

KỸ NĂNG SỐNG

01/04/2018

Chủ Nhật

18h00 – 20h30

Nguyên Hồng

01/04/2018

Chủ Nhật

08h30 – 11h00

Đông Anh

07/04/2018

Thứ 7

14h00 – 16h30

Nguyên Hồng

07/04/2018

Thứ 7

08h30 – 11h00

Hà Đông

14/04/2018

Thứ 7

08h30 – 11h00

Ecopark

14/04/2018

Thứ 7

14h00 – 16h30

Ecopark

14/04/2018

Thứ 7

18h00 – 20h30

Nguyên Hồng

21/04/2018

Thứ 7

14h00 – 16h30

Times City

22/04/2018

Chủ Nhật

14h00 - 16h30

Nguyên Hồng

26/04/2018

Thứ 5

18h00 – 20h30

Hà Đông

29/04/2018

Chủ Nhật

08h30 – 11h00

Nguyên Hồng

MC

GIAO TIẾP

THUYẾT TRÌNH

(Sinh viên, người đi làm)

07/04/2018

Thứ 3, 5

18h00 – 21h00

Nguyên Hồng

15/04/2018

Chủ nhật

14h00 – 17h00

Nguyên Hồng

18/04/2018

Thứ 2, 4

18h00 - 21h00

Nguyên Hồng

26/04/2018

Thứ 3, 5

18h00 – 21h00

Nguyên Hồng

28/04/2018

Thứ 7

18h00 - 21h00

Nguyên Hồng

MC NÂNG CAO NHÍ

22/04/2018

Chủ Nhật

08h30 – 11h00

Nguyên Hồng

MC NÂNG CAO LỚN

27/04/2018

Thứ 6

18h00 – 21h00

Nguyên Hồng

CHỮA NGỌNG NHÍ

07/04/2018

Thứ 7

08h30 – 10h30

Nguyên Hồng

20/04/2018

Thứ 6

18h00 – 20h00

Nguyên Hồng

29/04/2018

Chủ Nhật

09h00 – 11h00

Ecopark

 

*** CƠ SỞ MIỀN NAM

KHÓA HỌC

THỜI GIAN

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

GIỜ HỌC

ĐỊA ĐIỂM


MC NHÍ
KỸ NĂNG SỐNG

14/04/2018

Thứ 7

09h00 - 11h30

CMT8

15/04/2018

Chủ Nhật

14h00 - 16h30

CMT8

15/04/2018

Chủ Nhật

16h30 - 19h00

CMT8

MC NÂNG CAO NHÍ

07/04/2018

Thứ 7

14h00 - 16h30

CMT8

MC

GIAO TIẾP

THUYẾT TRÌNH

(Sinh viên, người đi làm)

17/04/2018

Thứ 4

18h30 - 21h00

CMT8

 

GHI CHÚ:

Trên đây là lịch  khai giảng dự kiến các lớp, phụ huynh và học sinh có thể  đăng ký lịch học theo nguyện vọng để được sắp xếp lớp phù hợp.