Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH KHAI GIẢNG – VIETSKILL HÈ 2017 - THÁNG 5 + 6

Ngày đăng: 17/05/2017 - Lượt xem: 2869

 

KHÓA HỌC

THỜI GIAN

KHAI GIẢNG

LỊCH HỌC

GIỜ HỌC

GHI CHÚ

MC NHÍ

KỸ NĂNG SỐNG

(4-6 tuổi)

20/05/2017

Thứ 7

8h30-11h

 

30/05/2017

Thứ 3,5

8h30-11h

 

05/06/2017

Thứ 2,4

8h30-11h

 

08/06/2017

Thứ 3,5

8h30-11h

 

13/06/2017

Thứ 3,5

14h – 16h30

Nâng cao

11/06/2017

Chủ nhật

8h30-11h

 

21/06/2017

Thứ 2,4

8h30-11h

 

29/06/2017

Thứ 3,5

14h – 16h30

 

MC NHÍ

KỸ NĂNG SỐNG

(7- 10tuổi)

21/05/2017

CHỦ NHẬT

8h30-11h

 

30/05/2017

Thứ 3,6

8h30-11h

 

31/05/2017

Thứ 2,4

8h30-11h

 

08/06/2017

Thứ 3,5

8h30-11h

 

10/06/2017

Thứ 7

8h30-11h

 

14/06/2017

Thứ 2,4

8h30-11h

 

16/06/2017

Thứ 3,6

14h – 16h30

 

28/06/2017

Thứ 2,4

8h30-11h

 

MC NHÍ

KỸ NĂNG SỐNG

(11- 15tuổi)

22/05/2017

2,4

18h – 20h30

 

27/05/2017

Thứ 7

8h30-11h

 

07/06/2017

Thứ 2,4

8h30-11h

 

13/06/2017

Thứ 3,5

18h – 20h30

 

21/06/2017

Thứ 2,4

8h30-11h

Nâng cao

29/06/2017

Thứ 3,5

14h – 16h30

 

MC

GIAO TIẾP

THUYẾT TRÌNH

(Sinh viên, người đi làm)

 

22/05/2017

Thứ 2,4

18h – 21h

 

06/06/2017

Thứ 3,5

18h – 21h

 

17/06/2017

Thứ 7,CN

8h30-11h

 

CHỮA NGỌNG NHÍ

22/05/2017

Thứ 2

18h-20h

 

4/06/2017

Chủ nhật

14h-16h

 

 

Ghi chú:

Trên đây là lịch  khai giảng dự kiến các lớp, phụ huynh và học sinh có thể  đăng ký lịch học theo nguyện vọng để được sắp xếp lớp phù hợp .