Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH KHAI GIẢNG – VIETSKILL THÁNG 03/2017

Ngày đăng: 26/02/2017 - Lượt xem: 1525

KHÓA HỌC

THỜI GIAN KHAI GIẢNG

THỨ

GIỜ HỌC

MC NHÍ

(4-6 tuổi)

05/03/2017

CHỦ NHẬT

8h30 -11h

MC 95

06/03/2017

2,4

18h – 21h

MC NHÍ NC 06

11/03/2017

7

14h – 16h30

MC NHÍ

(7- 11tuổi)

19/03/2017

CHỦ NHẬT

14h – 16h30

MC NHÍ

(10- 16 tuổi)

20/03/2017

2,4

18h – 20h30

CN NHÍ

Chữa ngọng nhí

22/03/2017

4

18h - 20h

MC 96

28/03/2017

2,4

18h – 21h

MC NHÍ

(4- 6tuổi)

25/03/2017

7

14h – 16h30

MC NHÍ

(7- 11 tuổi)

26/03/2017

CHỦ NHẬT

14h – 16h30

MC 97

30/03/2017

3,5

18h – 21h

GIAO TIẾP

THUYẾT TRÌNH

31/03/2017

2,6

18h – 21h
Ghi chú:

Trên đây là lịch  khai giảng dự kiến các lớp, phụ huynh và học sinh có thể  đăng ký lịch học theo nguyện vọng để được sắp xếp lớp phù hợp .