Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH KHAI GIẢNG – VIETSKILL THÁNG 8/2016

Ngày đăng: 30/08/2016 - Lượt xem: 5034

 

KHÓA HỌC

THỜI GIAN KHAI GIẢNG

THỨ

GIỜ HỌC

CN NHÍ

Chữa ngọng nhí

04/08/2016

5

18h - 20h

MC 87

04/08/2016

3,5

18h – 21h

MC NHÍ

(4-7 tuổi)

06/08/2016

7

8h30 -11h

MC NHÍ

(9- 12 tuổi)

07/08/2016

CHỦ NHẬT

8h30 -11h

MC NHÍ

(9- 15 tuổi)

7/08/2016

2,CN

18h – 21h

MC 88

10/08/2016

2,4

18h – 21h

MC NHÍ

(5- 8tuổi)

13/08/2016

7

8h30 -11h

MC NHÍ

(9- 15 tuổi)

16/08/2016

CHỦ NHẬT

14h – 16h30

MC-NC 05

 nâng cao LỚN

19/08/2016

6

18h - 20h

CN NHÍ

Chữa ngọng nhí

14/08/2016

CN

9h -11h

GIAO TIẾP

THUYẾT TRÌNH

16/08/2016

3,5

18h – 21h

KỸ NĂNG SỐNG

27/08/2016

7

14h – 16h30

MC NHÍ

(9- 12 tuổi)

28/08/2016

CHỦ NHẬT

8h30 -11h

MC 89

31/08/2016

4,6

18h – 21h

 


Ghi chú:

Trên đây là lịch  khai giảng dự kiến các lớp, phụ huynh và học sinh có thể  đăng ký lịch học theo nguyện vọng để được sắp xếp lớp phù hợp .