Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH KHAI GIẢNG – VIETSKILL THÁNG 2 THÁNG 3/2016

Ngày đăng: 02/02/2016 - Lượt xem: 9846

 

KHÓA HỌC

THỜI GIAN KHAI GIẢNG

THỨ

GIỜ HỌC

MC 80

22/2/2016

2,4

18h – 21h

MC NHÍ

(4- 8 tuổi)

28/2/2016

CHỦ NHẬT

14h – 16h30

MC NHÍ

(9- 12 tuổi)

29/2/2016

CHỦ NHẬT

8h30 -11h

MC NHÍ

(4- 8 tuổi)

05/3//2016

7

14h – 16h30

KỸ NĂNG SỐNG

12/3/2016

7

8h30 -11h

CN NHÍ

Chữa ngọng nhí

13/3/2016

CHỦ NHẬT

8h30 -11h

GIAO TIẾP

THUYẾT TRÌNH

14/3/2016

2,5

18h – 21h

MC 81

15/3/2016

3,5

18h – 21h

MC NHÍ

(9- 12 tuổi)

27/3/2016

CHỦ NHẬT

14h – 16h30

MC NHÍ

(4- 8 tuổi)

26/3/2016

7

8h30 -11h

MC 82

31/3/2016

3,5

18h – 21h

 
Ghi chú:

Trên đây là lịch  khai giảng dự kiến các lớp, phụ huynh và học sinh có thể đăng ký lịch học theo nguyện vọng để được sắp xếp lịch phù hợp.