Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH KHAI GIẢNG – VIETSKILL THÁNG 1/2016

Ngày đăng: 06/01/2016 - Lượt xem: 8633

KHÓA HỌC

THỜI GIAN KHAI GIẢNG

THỨ

GIỜ HỌC

MCNC - N05

 nâng cao nhí

09/1/2016

7

8h30 -11h

MC NHÍ

(4- 8 tuổi)

10/1/2016

7

14h – 16h30

MC NHÍ

(9- 12 tuổi)

10/1/2016

CHỦ NHẬT

8h30 -11h

MC 79

14/1//2016

3,5

18h – 21h

KỸ NĂNG SỐNG

16/1/2016

7

14h – 16h30

CN NHÍ

Chữa ngọng nhí

17/1/2016

CHỦ NHẬT

8h30 -11h

GIAO TIẾP

THUYẾT TRÌNH

19/1/2016

3,5

18h – 21h

MC 80

27/1/2016

2,4

18h – 21h

MC NHÍ

(9- 12 tuổi)

31/1/2016

CHỦ NHẬT

14h – 16h30

MC NHÍ

(4- 8 tuổi)

30/1/2016

7

8h30 -11h