Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH KHAI GIẢNG – VIETSKILL THÁNG 12/2015

Ngày đăng: 06/01/2016 - Lượt xem: 8428

 

KHÓA HỌC

THỜI GIAN KHAI GIẢNG

THỨ

GIỜ HỌC

MCNC 05

 nâng cao lớn

04/12/2015

6

18h – 21h

MC NHÍ

(4- 8 tuổi)

05/12/2015

7

8h30 -11h

MC 78

09/12//2015

2,4

18h – 21h

MC NC N05

Nâng cao nhí

12/12/2015

7

14h – 16h30

MC NHÍ

(12- 15 tuổi)

19/12/2015

CHỦ NHẬT

14h – 16h30

MC NHÍ

(9- 11 tuổi)

20/12/2015

CHỦ NHẬT

8h30 -11h

MC NHÍ

(4- 8 tuổi)

26/12/2015

7

14h – 16h30

KỸ NĂNG SỐNG

26/12/2015

7

14h – 16h30

CN NHÍ

Chữa ngọng nhí

26/122015

7

14h – 16h

MC 79

29/12/2015

3,5

18h – 21h

GIAO TIẾP

THUYẾT TRÌNH

30/12/2015

2,4

18h – 21h

                        

Ghi chú: Trên đây là lịch  khai giảng dự kiến các lớp, phụ huynh và học sinh có thể đăng ký lịch học theo nguyện vọng để được sắp xếp lịch phù hợp.