Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH KHAI GIẢNG – VIETSKILL THÁNG 11/2015

Ngày đăng: 31/10/2015 - Lượt xem: 6143

KHÓA HỌC

THỜI GIAN KHAI GIẢNG

THỨ

GIỜ HỌC

MCNC 05

 nâng cao lớn

10/11/2015

3

18h – 21h

MC 77

13/11//2015

4,6

18h – 21h

MC NHÍ

(4- 8 tuổi)

14/11/2015

7

8h30 -11h

MC NHÍ

(9- 11 tuổi)

15/11/2015

CHỦ NHẬT

8h30 -11h

MC NHÍ

(12- 15 tuổi)

16/11/2015

2,5

18h – 21h

MCNC - N05

nâng cao nhí

21/11/2015

7

8h30 -11h

MC NHÍ

(9- 11 tuổi)

22/11/2015

CHỦ NHẬT

14h – 16h30

KỸ NĂNG SỐNG

21/11/2015

7

14h – 16h30

GIAO TIẾP

THUYẾT TRÌNH

25/11/2015

2,4

18h – 21h

MC 78

24/11//2015

3,5

18h – 21h

CN NHÍ

Chữa ngọng nhí

28/11/2015

7

16h – 18h

MC NHÍ

(4- 8 tuổi)

29/11/2015

7

14h – 16h30