Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH KHAI GIẢNG – VIETSKILL THÁNG 07/2015

Ngày đăng: 01/07/2015 - Lượt xem: 2637

KHÓA HỌC

THỜI GIAN KHAI GIẢNG

THỨ

GIỜ HỌC

MC 68

04/07//2015

7

8h30 -11h

14h – 17h

MC NHÍ

(4- 8 tuổi)

04/07/2015

7

14h – 16h30

CN NHÍ

Chữa ngọng nhí

05/07/2015

CN

9h – 11h

MC 69

7/07/2015

3,5

18h – 21h

MC NHÍ

(9- 11 tuổi)

11/07/2015

7

14h – 16h30

MC NHÍ

(12- 15 tuổi)

12/07/2015

CN

8h30 -11h

GIAO TIẾP

THUYẾT TRÌNH

13/07/2015

2,5

18h – 21h

MC nhí nâng cao

17/07/2015

3,6

18h – 21h

MC NHÍ

(4- 8 tuổi)

18/07/2015

             7

8h30 – 11h

MC NHÍ

(9- 11 tuổi)

19/07/2015

7

8h30 – 11h

MC NHÍ

(12- 15 tuổi)

29/07/2015

7

14h – 16h30

MC – NC 05

MC lớn – nâng cao

22/07/2015

3,6

18h – 21h

MC NHÍ

(4 - 8 tuổi)

25/07/2015

CN

8h30- 11h

MC NHÍ

( 9- 11 tuổi)

26/07/2015

7

8h30- 11h

MC 70

28/07/2015

2,4

18h – 21h