Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH KHAI GIẢNG – VIETSKILL THÁNG 06/2015

Ngày đăng: 04/06/2015 - Lượt xem: 2276

 

KHÓA HỌC

THỜI GIAN KHAI GIẢNG

THỨ

GIỜ HỌC

MC 64

04/06//2015

2,5

18h – 21h

MC NHÍ

(4- 8 tuổi)

04/06/2015

3,5

8h30 -11h

CN NHÍ

Chữa ngọng nhí

06/06/2015

7

9h – 11h

MC NHÍ

(9- 11 tuổi)

08/06/2015

2,6

14h – 16h30

MC NHÍ

(12- 15 tuổi)

10/06/2015

4,6

8h30 -11h

KỸ NĂNG SỐNG

13/06/2015

7

8h30 – 11h

MC NHÍ

(4- 8 tuổi)

12/06/2015

             3,6

14h – 16h30

MC nhí nâng cao

15/06/2015

2,6

8h30 – 11h

PR – MARKETING

16/06/2015

3,5

18h – 21h

MC NHÍ

(9- 11 tuổi)

18/06/2015

3,5

8h30 – 11h

GIAO TIẾP

THUYẾT TRÌNH

18/06/2015

2,5

18h – 21h

MC – NC 05

MC lớn – nâng cao

18/06/2015

3,5

18h – 21h

MC 65

19/06/2015

4,6

18h – 21h

MC NHÍ

( 9- 11 tuổi)

19/06/2015

4,6

8h30- 11h

MC NHÍ

(4 - 8 tuổi)

23/06/2015

3,6

8h30- 11h

MC NHÍ

(12- 15 tuổi)

27/06/2015

7

14h – 16h30