Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH KHAI GIẢNG – VIETSKILL THÁNG 2,3/2015

Ngày đăng: 10/03/2015 - Lượt xem: 1561

KHÓA HỌC

THỜI GIAN KHAI GIẢNG

THỨ

GIỜ HỌC

MC 59

2/2//2015

3,5

18h – 21h

CN – NHÍ

Chữa ngọng nhí

7/2/2015

7

9h – 11h

KỸ NĂNG SỐNG

8/2/2015

CN

8h30 – 11h

MC – N41

8/2/2015

CN

8h30 – 11h

PR – MARKETING

3/3/2015

3,5

18h – 21h

GIAO TIẾP

THUYẾT TRÌNH

11/3/2015

2,4

18h – 21h

MC 60

16/3/2015

2,6

18h – 21h

MC 61

24/3/2015

3,5

18h – 21h