Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH KHAI GIẢNG – VIETSKILL THÁNG 1/2015

Ngày đăng: 29/12/2014 - Lượt xem: 1984

KHÓA HỌC

THỜI GIAN KHAI GIẢNG

THỨ

GIỜ HỌC

MC 58

7/1//2015

3,5

18h – 21h

CN – NHÍ

Chữa ngọng nhí

10/1/2015

7

14h – 17h

KỸ NĂNG SỐNG

11/1/2015

CN

8h30 – 11h

MC – N41

18/1/2015

CN

14h – 17h

MC – NC NHÍ

19/1/2015

CN

8h30 – 11h

PR – MARKETING

23/1/2015

2,6

18h – 21h

GIAO TIẾP

THUYẾT TRÌNH

28/1/2015

4,6

18h – 21h

MC 59

30/1/2015

2,6

18h – 21h