Nguyễn Thanh Mai
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Ngọc Lan (cơ sở Tp.HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Hotline Vietskill
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Tường Nguyên
0971 188 468
tuongnguyenvb@gmail.com
Nguyễn Thị Minh Hiền
0904 015869
minhhiennguyen.1403@gmail.com
Tạ Huyền
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thảo (cơ sở TPHCM)
0912 888 129
thaonguyen.minhtritn@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
QUẢNG CÁO
NỘI DUNG TÓM TẮT KHÓA HỌC KĨ NĂNG SỐNG CHO TRẺ EM

NỘI DUNG TÓM TẮT KHÓA HỌC KĨ NĂNG SỐNG CHO TRẺ EM

Ngày đăng: 29/09/2019 (Lượt xem: 6059)
Trang bị cho học viên những kiến thức, giá trị, thái độ và kĩ năng phù hợp. Trên cơ sở đó hình thành cho học viên những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong các mối quan hệ, các tình huống và hoạt động hàng ngày

DAO-TAO-KI-NANG-SONG-VIETSKILL-KI-NANG-SONG-CHO-TRE-EM (1).PNG

DAO-TAO-KI-NANG-SONG-VIETSKILL-KI-NANG-SONG-CHO-TRE-EM (2).PNG

DAO-TAO-KI-NANG-SONG-VIETSKILL-KI-NANG-SONG-CHO-TRE-EM (3).PNG

DAO-TAO-KI-NANG-SONG-VIETSKILL-KI-NANG-SONG-CHO-TRE-EM (4).PNG

DAO-TAO-KI-NANG-SONG-VIETSKILL-KI-NANG-SONG-CHO-TRE-EM (5).PNG

DAO-TAO-KI-NANG-SONG-VIETSKILL-KI-NANG-SONG-CHO-TRE-EM (6).PNG

DAO-TAO-KI-NANG-SONG-VIETSKILL-KI-NANG-SONG-CHO-TRE-EM (7).PNG

DAO-TAO-KI-NANG-SONG-VIETSKILL-KI-NANG-SONG-CHO-TRE-EM (8).PNG

DAO-TAO-KI-NANG-SONG-VIETSKILL-KI-NANG-SONG-CHO-TRE-EM (9).PNG

DAO-TAO-KI-NANG-SONG-VIETSKILL-KI-NANG-SONG-CHO-TRE-EM (10).PNG

DAO-TAO-KI-NANG-SONG-VIETSKILL-KI-NANG-SONG-CHO-TRE-EM (11).PNG