Nguyễn Thanh Mai
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Thảo Nguyên (cơ sở TPHCM)
0912 888 129
thaonguyen.minhtritn@gmail.com
Hotline Vietskill
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Nguyễn Ngọc Đan Ly
024.6296.6981
mc.vietskill@gmail.com
Tường Nguyên
0971 188 468
tuongnguyenvb@gmail.com
Ngọc Phượng
035 599 3230
ngocphuongtrinh94@gmail.com
Hà Trang
036 364 1547
trangha.nguyen156@gmail.com
Tạ Huyền
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp.HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
QUẢNG CÁO
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA KỸ NĂNG GIAO TIẾP VIETSKILL

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA KỸ NĂNG GIAO TIẾP VIETSKILL

Ngày đăng: 24/10/2017 (Lượt xem: 24070)
Khóa học trang bị những kĩ năng quan trọng giúp học viên nắm được nghệ thuật giao tiếp ứng xử tinh tế, thông minh, thể hiện sự tự tin trong mọi tình huống.

  

DAO-TAO-MC-KI-NANG-GIAO-TIEP-KI-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL (1).PNG

DAO-TAO-MC-KI-NANG-GIAO-TIEP-KI-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL (2).PNG

DAO-TAO-MC-KI-NANG-GIAO-TIEP-KI-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL (3).PNG

DAO-TAO-MC-KI-NANG-GIAO-TIEP-KI-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL (4).PNG

DAO-TAO-MC-KI-NANG-GIAO-TIEP-KI-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL (5).PNG

DAO-TAO-MC-KI-NANG-GIAO-TIEP-KI-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL (6).PNG

DAO-TAO-MC-KI-NANG-GIAO-TIEP-KI-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL (7).PNG

DAO-TAO-MC-KI-NANG-GIAO-TIEP-KI-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL (8).PNG

DAO-TAO-MC-KI-NANG-GIAO-TIEP-KI-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL (9).PNG

DAO-TAO-MC-KI-NANG-GIAO-TIEP-KI-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL (10).PNG

DAO-TAO-MC-KI-NANG-GIAO-TIEP-KI-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL (11).PNG

Download phiếu đăng kí nhập học tại đây

 ---Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm   VietSkill---