Nguyễn Thanh Mai
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Ngọc Lan (cơ sở Tp.HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Hotline Vietskill
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Tường Nguyên
0971 188 468
tuongnguyenvb@gmail.com
Nguyễn Hạnh
0363 126 699
hanhnguyen12c2xh@gmail.com
Tạ Huyền
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thảo (cơ sở TPHCM)
0912 888 129
thaonguyen.minhtritn@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
QUẢNG CÁO
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH VIETSKILL

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH VIETSKILL

Ngày đăng: 21/12/2022 (Lượt xem: 14655)
Chương trình trang bị những kĩ năng quan trọn trong thuyết trình chuyên nghiệp.

CHUONG-TRINH-DAO-TAO-KY-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL-1.jpg

 

CHUONG-TRINH-DAO-TAO-KY-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL-2.jpg

 

CHUONG-TRINH-DAO-TAO-KY-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL-3.jpg

 

CHUONG-TRINH-DAO-TAO-KY-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL-4.jpg

 

CHUONG-TRINH-DAO-TAO-KY-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL-5.jpg

 

CHUONG-TRINH-DAO-TAO-KY-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL-10.jpg

 

CHUONG-TRINH-DAO-TAO-KY-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL-11.jpg

 

CHUONG-TRINH-DAO-TAO-KY-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL-8.jpg

 

CHUONG-TRINH-DAO-TAO-KY-NANG-THUYET-TRINH-VIETSKILL-9.jpg

 

 

Download phiếu đăng kí nhập học tại đây