Nguyễn Thanh Mai
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Ngọc Lan (cơ sở Tp.HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Hotline Vietskill
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Tường Nguyên
0971 188 468
tuongnguyenvb@gmail.com
Nguyễn Thị Minh Hiền
0904 015869
minhhiennguyen.1403@gmail.com
Tạ Huyền
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thảo (cơ sở TPHCM)
0912 888 129
thaonguyen.minhtritn@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
QUẢNG CÁO
Tổng số video: 73
(Ngày đăng: 06/04/2018 - Lượt xem: 42106)
KHÓA MC - GIAO TIẾP - THUYẾT TRÌNH VIETSKILL
Ngày đăng: 11/10/2018 - Lượt xem: 138506
BÁO VNEXPRESS ĐƯA TIN LỚP CHỮA NGỌNG VIETSKILL
Ngày đăng: 10/10/2018 - Lượt xem: 61
Ngày đăng: 17/05/2018 - Lượt xem: 126982
[GIẢNG VIÊN VIETSKILL] MC THANH MAI - CHÀO BUỔI TỐI VTC14
Ngày đăng: 01/03/2018 - Lượt xem: 328