Nguyễn Thanh Mai
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Ngọc Lan (cơ sở Tp.HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Hotline Vietskill
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Tường Nguyên
0971 188 468
tuongnguyenvb@gmail.com
Tạ Huyền
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thảo (cơ sở TPHCM)
0912 888 129
thaonguyen.minhtritn@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TUẦN TỪ 11/06/2018 ĐẾN NGÀY 17/06/2018

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 11/06/2018 ĐẾN NGÀY 17/06/2018

Ngày đăng: 10/06/2018 (Lượt xem: 290)
THỜI GIAN STT GIỜ HỌC LỚP HỌC MÔN HỌC GIẢNG VIÊN TRỢ GIẢNG ĐỊA ĐIỂM CHỤP ẢNH
THỨ 2
11/06/2018
1 08h30 – 11h00 N143 (7 – 10T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC
THANH HƯƠNG
THANH HƯƠNG PHÒNG 2  
2 08h30 – 11h00 N144 (9 - 13T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC QUỐC ANH CHÂU ANH VIETSKILL  
3 18h00 – 21h00 MC 113 TIẾNG NÓI 2 NGHỆ SĨ HOÀNG TÙNG HUYỀN TRANG VIETSKILL  
THỨ 3
12/06/2018
4 08h30 – 11h00 N153 (10 - 15T) DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN TRẦN HOÀNG HUYỀN TRANG PHÒNG 4  
5 08h30 – 11h00 N156 (10 – 15T) KHAI GIẢNG MC
THANH MAI
HUYỀN
(Quỳnh hỗ trợ)
HÀNG BÀI HUYỀN
6 08h30 – 11h00 N145 (7 – 10T) TIẾNG NÓI 2 MC
LAN HƯƠNG
HOÀI ANH VIETSKILL  
7 08h30 – 11h00 N146 (7 – 10T) TIẾNG NÓI 2 MC
HOÀNG LINH
NGỌC ÁNH PHÒNG 3  
8 08h30 – 11h00 N147 (11 – 14T) TIẾNG NÓI 2 NGHỆ SĨ HOÀNG TÙNG CHÂU ANH PHÒNG 2  
9 14h30 – 17h00 KHÓA ĐÀO TẠO HỌC VIÊN QUÂN Y KỸ NĂNG
LẬP KẾ HOẠCH
Ths
NGUYỄN PHỤNG
  VIETSKILL  
THỨ 4
13/06/2018
10 08h30 – 11h00 N157 (7 – 10T) KHAI GIẢNG
(TIẾNG NÓI)
NGHỆ SĨ HOÀNG TÙNG PHƯƠNG LINH PHÒNG 4  
11 08h30 – 11h00 N152 CÀU GIẤY XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC QUỐC ANH HUYỀN TRANG CHÙA HÀ  
12 08h30 – 11h00 N143 (7 – 10T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
ĐẠO DIỄN MẠNH CƯỜNG LUÂN PHÒNG 2  
13 08h30 – 11h00 N144 (9 - 13T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC NHẬT BÌNH CHÂU ANH VIETSKILL  
14 18h00 – 21h00 MC 113 KỸ NĂNG
DẪN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠO DIỄN MẠNH CƯỜNG HUYỀN TRANG VIETSKILL  
15 17h30 – 20h00 N18 ĐÔNG ANH TIẾNG NÓI 1 NGHỆ SĨ HOÀNG TÙNG THANH HƯƠNG ĐÔNG ANH  
16 18h00 – 20h30 N151 (6 – 12T)
MỖ LAO
XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC QUỐC ANH HOÀI ANH LÀNG
VIỆT KIỀU
 
THỨ 5
14/06/2018
10 08h30 – 11h00 N156 (10-15T)
HÀNG BÀI
TIẾNG NÓI 1 NGHỆ SĨ HOÀNG TÙNG NHƯ QUỲNH HÀNG BÀI  
17 08h30 – 11h00 N153 (10 - 15T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC HÀ THU HUYỀN TRANG PHÒNG 1  
18 08h30 – 11h00 N145 (7 – 10T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC
PHÚC NHẠC
THANH HƯƠNG VIETSKILL  
19 08h30 – 11h00 N146 (7 – 10T) DIỄN XUẤT MC
ĐỨC MẠNH
NGỌC ÁNH PHÒNG 4  
20 08h30 – 11h00 N147 (11 – 14T) DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN TRẦN HOÀNG CHÂU ANH PHÒNG 2  
21 18h00 – 20h30 N158 (11 – 15T) KHAI GIẢNG MC
LAN HƯƠNG
NHƯ QUỲNH PHÒNG 2  
22 18h00 – 21h00 MC 114 KHAI GIẢNG MC
THANH MAI
LUÂN VIETSKILL  
THỨ 6
15/06/2018
23 08h30 – 11h00 N152 CẦU GIẤY GIẢI PHÓNG
CƠ THỂ
YẾN CHI HUYỀN TRANG CHÙA HÀ  
24 18h00 – 20h30 KHÓA ĐÀO TẠO HỌC VIÊN QUÂN Y KỸ NĂNG
THUYẾT TRÌNH
MC LÊ ANH PHƯỢNG VIETSKILL M.ANH
25 17h30 – 20h00 N16 ĐÔNG ANH TIẾNG NÓI 1 NGHỆ SĨ HOÀNG TÙNG   ĐÔNG ANH  
THỨ 7
16/06/2018
26 08h30 – 11h00 N17 ĐÔNG ANH TIẾNG NÓI 1 NGHỆ SĨ HOÀNG TÙNG   ĐÔNG ANH  
27 08h30 – 11h00 N10 HÀ ĐÔNG TIẾNG NÓI 2 MC
THANH MAI
HOÀI ANH HÀ ĐÔNG  
28 08h30 – 11h00 N140 (6 – 10T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC
HẠNH CHI
CHÂU ANH PHÒNG 2  
29 08h30 – 10h30 CHỮA NGỌNG N31 THỰC HÀNH
BUỔI 8
TRÁNG THÚY LUÂN VIETSKILL  
31 08h30 – 11h00 N154 (4 – 7T) KỸ NĂNG
GIAO TIẾP TỰ TIN
ĐINH HỒNG HUYỀN VIETSKILL  
32 08h30 – 11h00 N148 (4  - 7T)
ECOPARK
GIẢI PHÓNG
CƠ THỂ
LINH NGA HUYỀN TRANG ECOPARK  
33 14h00 – 16h30 N160 LAUREATE
(6 – 10T)
KHAI GIẢNG MC
THANH MAI
PHƯỢNG VIETSKILL  
34 14h00 – 16h30 N161 LAUREATE
(11 – 15T)
KHAI GIẢNG MC LÊ ANH HOÀI ANH PHÒNG 2  
35 15h00 – 17h00 CN N33 THỰC HÀNH
BUỔI 2
TRÁNG THÚY LUÂN VIETSKILL  
31 14h00 – 16h30 N149 (10 – 15T)
ECOPARK
TIẾNG NÓI NGHỆ SĨ HOÀNG TÙNG HUYỀN TRANG ECOPARK  
CHỦ NHẬT
17/06/2018
36 08h30 – 11h00 N150 (7 – 10T) GIẢI PHÓNG
CƠ THỂ
MC
THẾ TRƯỜNG
NGUYỄN TRANG PHÒNG 4  
37 08h30 – 11h00 N15 ĐÔNG ANH XỬ LÝ
TÌNH HUỐNG
MC
DƯƠNG HUYỀN
  ĐÔNG ANH  
38 08h30 – 11h00 N141 (4 - 6T) KỸ NĂNG
GIAO TIẾP TỰ TIN
MC VĂN TUẤN HUYỀN PHÒNG 2  
39 08h30 – 11h00 N142 (11 - 15T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC
LAN HƯƠNG
HUYỀN TRANG VIETSKILL  
40 08h30 – 11h00 N155 (11  - 15T)
TIMES CITY
TIẾNG NÓI CA SĨ VIỆT TÚ THANH HƯƠNG SOLID  
41 08h30 – 11h00 DIỄN VIÊN N01 HÌNH THỂ NGHỆ SĨ NGUYỄN THIỆN PHƯỢNG PHÒNG 4  
42 08h30 – 11h00 NC N12 KHAI GIẢNG NGHỆ SĨ HOÀNG TÙNG HOÀI ANH PHÒNG 1  
43 14h00 – 16h30 N01 HƯNG YÊN KHAI GIẢNG MC
THANH MAI
HUYỀN TRANG HƯNG YÊN  
44 14h00 – 16h30 DIỄN VIÊN N01 TIẾNG NÓI NGHỆ SĨ HOÀNG TÙNG PHƯỢNG PHÒNG 2  
45 15h00 – 17h00 CHỮA NGỌNG N34
LAUREATE
THỰC HÀNH
BUỔI 1
PHƯƠNG THẢO HUYỀN PHÒNG 3  
46 15h00 – 17h00 CHỮA NGỌNG
N32
THỰC HÀNH
BUỔI 5
TRÁNG THÚY LUÂN VIETSKILL  
47 14h30 – 17h00 N139 (6 - 9T)
ECOPARK
HƯỚNG DẪN
ND GHI HÌNH
MC
DƯƠNG HUYỂN
HUYỀN TRANG ECOPARK  
48 08h30 – 11h00 N136 (7 – 12T)
TIMES CITY
N138 (10 – 16T)
N135 N137
NGHỈ     CÔNG VIÊN  
49 18h00 – 20h30 N151 (6 – 12T)
MỖ LAO
GIẢI PHÓNG
CƠ THỂ
LINH NGA HOÀI ANH LÀNG
VIỆT KIỀU