Nguyễn Thanh Mai
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Ngọc Lan (cơ sở Tp.HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Hotline Vietskill
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Tường Nguyên
0971 188 468
tuongnguyenvb@gmail.com
Nguyễn Thị Minh Hiền
0904 015869
minhhiennguyen.1403@gmail.com
Tạ Huyền
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thảo (cơ sở TPHCM)
0912 888 129
thaonguyen.minhtritn@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TUẦN TỪ 21/05/2018 ĐẾN NGÀY 27/05/2018

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 21/05/2018 ĐẾN NGÀY 27/05/2018

Ngày đăng: 21/05/2018 (Lượt xem: 287)
THỜI GIAN STT GIỜ HỌC LỚP HỌC MÔN HỌC GIẢNG VIÊN TRỢ GIẢNG ĐỊA ĐIỂM CHỤP ẢNH
THỨ 3
22/05/2018
1 18h00 – 21h00 MC 112 TIẾNG NÓI CA SĨ VIỆT TÚ LUÂN VIETSKILL  
THỨ 5
24/05/2018
2 18h00 – 21h00 MC 112 TALKSHOW MC LÊ ANH LUÂN VIETSKILL HUYỀN
THỨ 7
26/05/2018
3 08h30 – 11h00 N140 (6 – 10T) GIẢI PHÓNG
CƠ THỂ
YẾN CHI CHÂU ANH VIETSKILL2  
4 08h30 – 10h30 CHỮA NGỌNG N31 THỰC HÀNH
BUỔI 5
TRÁNG THÚY HUYỀN VIETSKILL  
5 14h00 – 16h30 N137 (4 – 6 T) KỸ NĂNG
GIAO TIẾP TỰ TIN
GV
ĐINH HỒNG
HUYỀN VIETSKILL  
6 18h00 – 20h00 CHỮA NGỌNG LỚN THỰC HÀNH
BUỔI 9
GV
PHƯƠNG THẢO
HUYỀN VIETSKILL  
CHỦ NHẬT
27/05/2018
7 08h30 – 11h00 N135 (6 – 10T) KỸ NĂNG
GIAO TIẾP TỰ TIN
GV
ĐINH HỒNG
HOÀI ANH VIETSKILL  
10 08h30 – 11h00 N15 ĐÔNG ANH KỸ NĂNG
DẪN CHƯƠNG TRÌNH
MC
LAN HƯƠNG
  ĐÔNG ANH  
11 09h00 – 11h00 CHỮA NGỌNG
N30 (ECOPARK)
THỰC HÀNH
BUỔI 9
TRÁNG THÚY LUÂN ECOPARK  
12 08h30 – 11h00 N141 (4 - 6T) TIẾNG NÓI NGHỆ SĨ HOÀNG TÙNG HUYỀN VIETSKILL2 NAM
13 08h30 – 11h00 N142 (11  - 15T) NHẬP MÔN MC
THANH MAI
HUYỀN TRANG VIETSKILL2 NAM
14 15h00 – 17h00 CHỮA NGỌNG N31 THỰC HÀNH
BUỔI 1
THÙY LINH HUYỀN VIETSKILL  
15 14h30 – 17h00 N139 (6 - 9T)
ECOPARK
DIỄN XUẤT NGHỆ SĨ HOÀNG TÙNG HUYỀN TRANG ECOPARK  
16 14h00 – 16h30 N136 (7 – 12T)
TIMES CITY
XỬ LÝ
TÌNH HUỐNG
MC THÙY LINH THANH HƯƠNG SOLID  
17 18h00 – 20h30 N138 (10 – 16T) KỸ NĂNG
GIAO TIẾP TỰ TIN
GV QUỐC ANH NGỌC ÁNH VIETSKILL THÀNH