Nguyễn Thanh Mai
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Ngọc Lan (cơ sở Tp.HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Hotline Vietskill
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Tường Nguyên
0971 188 468
tuongnguyenvb@gmail.com
Nguyễn Thị Minh Hiền
0904 015869
minhhiennguyen.1403@gmail.com
Tạ Huyền
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thảo (cơ sở TPHCM)
0912 888 129
thaonguyen.minhtritn@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC CÁC LỚP TUẦN TỪ 14/05/2018 ĐẾN 20/05/2018

LỊCH HỌC CÁC LỚP TUẦN TỪ 14/05/2018 ĐẾN 20/05/2018

Ngày đăng: 14/05/2018 (Lượt xem: 269)
THỜI GIAN STT GIỜ HỌC LỚP HỌC MÔN HỌC GIẢNG VIÊN TRỢ GIẢNG ĐỊA ĐIỂM CHỤP ẢNH
THỨ 3
15/05/2018
1 18h00 – 21h00 MC 112 BIÊN TẬP MC
LAN HƯƠNG
LUÂN VIETSKILL  
THỨ 5
17/05/2018
2 18h00 – 21h00 MC 112 NGHỈ     VIETSKILL  
THỨ 7
19/05/2018
3 08h30 – 11h00 N140 (6 – 10T) TIẾNG NÓI NGHỆ SĨ HOÀNG TÙNG CHÂU ANH VIETSKILL2  
4 08h30 – 10h30 N10 HÀ ĐÔNG DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
HOÀI ANH HÀ ĐÔNG  
5 08h30 – 10h30 CHỮA NGỌNG N31 THỰC HÀNH
BUỔI 4
TRÁNG THÚY HUYỀN VIETSKILL  
6 14h00 – 16h30 N137 (4 – 6 T) KỸ NĂNG DCT MC MỸ NGA HÀ TRANG VIETSKILL HUYỀN
7 18h00 – 20h00 CHỮA NGỌNG LỚN THỰC HÀNH
BUỔI 8
GV
PHƯƠNG THẢO
HUYỀN VIETSKILL  
CHỦ NHẬT
20/05/2018
8 08h30 – 11h00 N135 (6 – 10T) HƯỚNG DẪN
ND GHI HÌNH
MC
HẠNH CHI
DƯƠNG VIETSKILL  
9 08h30 – 11h00 N134, N132
MC 110
GHI HÌNH
TRƯỜNG QUAY
MC
DƯƠNG HUYỀN
HOÀI ANH
HUYỀN TRANG
HÀNG BÀI HUYỀN
10 14h00 – 16h30 N133
KĨ NĂNG SỐNG
(LAUREATE 3)
MC 111
GHI HÌNH
TRƯỜNG QUAY
BTV
KHÁNH LONG
PHƯỢNG
HOÀI ANH
HÀNG BÀI HUYỀN
11 08h30 – 11h00 N15 ĐÔNG ANH TAKSHOW MC LÊ ANH   ĐÔNG ANH  
12 09h00 – 11h00 CHỮA NGỌNG
N30
THỰC HÀNH
BUỔI 8
TRÁNG THÚY LUÂN ECOPARK  
13 14h30 – 17h00 N139 (6 - 9T)
ECOPARK
XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC MỸ NGA HUYỀN TRANG ECOPARK  
14 14h00 – 16h30 N136 (7 – 12T)
TIMES CITY
KỸ NĂNG GIAO TIẾP TỰ TIN GV
ĐINH HỒNG

 
THANH HƯƠNG SOLID  
15 18h00 – 20h30 N138 (10 – 16T) XỬ LÝ
TÌNH HUỐNG
MC
THANH HẰNG
NGỌC ÁNH VIETSKILL