Nguyễn Thanh Mai
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Ngọc Lan (cơ sở Tp.HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Hotline Vietskill
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Tường Nguyên
0971 188 468
tuongnguyenvb@gmail.com
Nguyễn Thị Minh Hiền
0904 015869
minhhiennguyen.1403@gmail.com
Tạ Huyền
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thảo (cơ sở TPHCM)
0912 888 129
thaonguyen.minhtritn@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC CÁC LỚP TUẦN TỪ 07/05/2018 ĐẾN 13/05/2018

LỊCH HỌC CÁC LỚP TUẦN TỪ 07/05/2018 ĐẾN 13/05/2018

Ngày đăng: 07/05/2018 (Lượt xem: 266)
THỜI GIAN STT GIỜ HỌC LỚP HỌC MÔN HỌC GIẢNG VIÊN TRỢ GIẢNG ĐỊA ĐIỂM CHỤP ẢNH
THỨ 2
07/05/2018
1 18h00 – 21h00 MC 111 HƯỚNG DẪN
ND GHI HÌNH
MC THÙY LINH HUYỀN TRANG VIETSKILL  
THỨ 3
08/05/2018
2 18h00 – 21h00 MC 112 BIÊN TẬP MC BAO AN HÀ TRANG VIETSKILL  
THỨ 4
09/05/2018
3 18h00 – 21h00 MC 111 NGHỈ     VIETSKILL  
THỨ 5
10/05/2018
4 16h45 – 19h15 CHỮA NGỌNG
N28
THỰC HÀNH
BUỔI 10
TRÁNG THÚY   THÁI NGUYÊN  
5 18h00 – 21h00 MC 112 DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
PHƯỢNG VIETSKILL  
THỨ 6
11/05/2018
6 18h00 – 20h00 CHỮA NGỌNG N29 THỰC HÀNH
BUỔI 10
THÙY LINH HUYỀN VIETSKILL  
THỨ 7
12/05/2018
7 08h30 – 10h30 CHỮA NGỌNG N31 THỰC HÀNH
BUỔI 3
TRÁNG THÚY HUYỀN VIETSKILL  
8 08h30 – 11h00 N141 (6 – 10T) NHẬP MÔN MC NGHỆ SĨ
HOÀNG TÙNG
CHÂU ANH VIETSKILL (2) HUYỀN
9 14h00 – 16h30 N137 (4 – 6 T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC
DƯƠNG HUYỀN
HUYỀN VIETSKILL  
10 18h00 – 20h00 CHỮA NGỌNG LỚN THỰC HÀNH
BUỔI 7
GV
PHƯƠNG THẢO
HUYỀN VIETSKILL  
CHỦ NHẬT
13/05/2018
11 08h30 – 11h00 N135 (6 – 10T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC THÙY LINH HÀ TRANG VIETSKILL  
13 08h30 – 11h00 N133
KĨ NĂNG SỐNG
(LAUREATE 3)
N134, N132
HOẠT NÁO MC ĐỨC MẠNH HUYỀN
CHÂU ANH
HUYỀN TRANG
CÔNG VIÊN NGHĨA ĐÔ HUYỀN
14 8h30 – 11h00 N01 MỖ LAO DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
PHƯỢNG
DƯƠNG
MỖ LAO Demo
15 08h30 – 11h00 N15 ĐÔNG ANH XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC BẢO AN   ĐÔNG ANH  
16 09h00 – 11h00 CHỮA NGỌNG
N30 ECO
THỰC HÀNH
BUỔI 7
TRÁNG THÚY LUÂN ECOPARK  
17 14h30 – 17h00 N139 (6 - 9T)
ECOPARK
XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC HÀ THU HUYỀN TRANG ECOPARK  
18 14h00 – 16h30 N136 (7 – 12T)
TIMES CITY
DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
THANH HƯƠNG SOLID  
19 18h00 – 20h30 N138 (10 – 16T) DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
NGỌC ÁNH VIETSKILL THÀNH